OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Maciejowicach z dnia 5 września 2023 roku

6 września 2023

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27

w Maciejowicach

z dnia  5 września 2023 roku

 

Na podstawie § 14 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w związku z nie zgłoszeniem w przewidzianym terminie zgłaszania kandydatów na członków Rady Powiatowej, liczby kandydatów odpowiadającej co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia, Komisja Okręgowa wzywa członków Izby z Okręgu Wyborczego nr 27 w Maciejowicach do zgłaszania dodatkowych kandydatów.

 

Termin zgłoszenia i rejestracji dodatkowych kandydatów upływa w dniu 08.09.2023 o godz. 1500.

 

 Przewodnicząca

Okręgowej Komisji Wyborczej

 /-/ Aneta Marlena Ośka

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00