OBWIESZCZENIE- SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

25 lipca 2023

Maciejowice, dnia 24 lipca 2023 r.  

RI.6322.S.1.2023

 

Wójt Gminy Maciejowce informuje:

PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI https://aplikacje.gov.pl/app/susza/,  jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą  objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.

Aby złożyć wniosek przez aplikację rolnik (ta osoba która składa wniosek o dopłaty do ARiMR) musi mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie link tutaj: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1403072/

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nie obowiązkowo), aby szacowania dokonała również komisja gminna poprzez lustrację na miejscu (np. w przypadku gdy nie zgadza się                    z procentem strat wygenerowanym przez aplikację), może zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy     w Maciejowicach w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania od 26.07.2023 do 09.08.2023 (nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy).  Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zebrane nie będą szacowane.

Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.

Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat przez komisję należy załączyć:

  1. Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023
  2. Umowa ubezpieczenia upraw  – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane

BARDZO WAŻNE

Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację internetową „szacowanie suszy”, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.

Z up. WÓJTA

/-/ Sebastian Kieliszek

SEKRETARZ GMINY

Załącznik nr 10 Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku wystąpienia suszy rolniczej.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00