OBWIESZCZENIE ws. zmiany stawki za odbiór odpadów komunalnych

31 grudnia 2019

Maciejowice, dnia 18 grudnia 2019r.

  1. 7031.PŚ.13.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Maciejowice informuje, że od dnia 1 stycznia 2020r. będzie obowiązywać nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w wymiarze 24 zł od osoby na miesiąc.

Jeżeli na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym bioodpady (resztki roślinne, kuchenne) są kompostowane, a worek w kolorze brązowym nie jest wystawiany możliwe będzie ubieganie się o zwolnienie w wymiarze 2 zł od osoby na miesiąc. W tym celu należy złożyć do Wójta Gminy Maciejowice stosowną korektę deklaracji. W przypadku jej nie złożenia nie będzie można skorzystać z ww. zwolnienia. 

Jednocześnie od dnia 1 stycznia 2020r. każdy mieszkaniec gminy jest zobowiązany do segregacji odpadów. W przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Wójt Gminy Maciejowice ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji opłatę podwyższoną w wysokości trzykrotności wysokości stawki za gospodarowanie odpadami segregowanymi.

 

Z up. WÓJTA

Sebastian Kieliszek

SEKRETARZ GMINY

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00