Ocena jakości wody

2 grudnia 2015
           W związku z przeprowadzonymi badaniami przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie o ocenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Maciejowice informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pogorzelec zarządzanego przez Urząd Gminy Maciejowice ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice

ocena jakości wody

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00