Informacje różne z tematyki ochrony środowiska i rolnictwa

Ochrona środowiska, rolnictwo

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Maciejowice, 30 lipiec 2014r.

RI.6124.3.2014

OBWIESZCZENIE

    Wójt Gminy Maciejowice przekazuje informację, że na terenie gminy Maciejowice w okresie VII 2014 – V 2015 będą prowadzone prace monitoringowe (badania pH gleb), w celu dostarczenia danych (anonimowych) do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oznaczy obszary z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce. Uzyskane dane posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną forma płatności w latach 2014-2020.
Prace będą wykonywane przez pracowników Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.
Badania są bezpłatne.  

Z up. WÓJTA
/-/ Ryszard Brodziak
Z-ca WÓJTA

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}


Maciejowice, 30 lipiec 2014r.

RI. 6121.1.2014
OBWIESZCZENIE

    W związku z wejściem w życie w dniu 16 lipca 2014r. Zarządzenia Nr 24 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Torfy Orońskie”, położonego w granicach gminy Maciejowice, w sąsiedztwie wsi Oronne, Wójt Gminy Maciejowice zawiadamia, że zaplanowane działania ochronne będą realizowane w obrębie działek należących do właścicieli prywatnych.
    W związku z powyższym informuję, że z treścią niniejszego zarządzenia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Maciejowicach, pok. nr 7 lub na stronie Urzędu Gminy w Maciejowicach www.maciejowice.pl w zakładce Ochrona środowiska, rolnictwo oraz na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie www.warszawa.rdos.gov.pl w zakładce BIP

Z up. WÓJTA
/-/ Ryszard Brodziak
Z-ca WÓJTA
 FIRMY POSIADAJĄCE ZEZWOLENIE NA:•   Odbiór nieczystości płynnych:
–    Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna „METROL”,
      ul. T. Kościuszki 57, 08-480 Maciejowice- (25) 682 57 20

–    „BAG” Usługi Komunalne Leszek Pawlonka,
       Polesie 58A, 24-122 Góra Puławska- 603 685 309

–    Jan Goliszewski,
      Kawęczyn 39, 08-480 Maciejowice- (25) 682 59 36

–    Eko-Lider Jarosław Wyglądała,
      Lucin 4, 08-400 Garwolin- (25) 683 09 53, 682 76 00, [email protected]

–    Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
      ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 3, 08-530 Dęblin- (81) 883 01 03, [email protected]

–    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KAMIENIARSTWO Dorota Flisek,
      ul. Lubelska 10, 08-480 Maciejowice- (25) 683 20 34

•   Ochronę przed zwierzętami bezdomnymi:
          
– Przedsiębiorstwo Wielobranżnowe "PERRO"
              Zamienie, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
              tel. 504-272-700

 


Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 1155 t.j.)

Art. 42. 1. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Art. 42a. 1. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.

Mieszkańcy Gminy mają możliwość oddania w/w sprzętu  do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (adresy i godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej www.maciejowice.pl- zakładka Gospodarka Odpadami) w ramach uiszczanego „podatku za odbiór odpadów” lub jednej z firm posiadającej wpis do Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ponadto Urząd Gminy w Maciejowicach cyklicznie organizuje zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez odbiór bezpośrednio spod nieruchomości lub umieszczenie kontenerów na w/w odpady w określonym dniu i w określonych miejscach na terenie gminy. Zbiórki te organizowane są nieodpłatnie. Informacje o aktualnych zbiórkach dostępne są na stronie Gminy Maciejowice www.maciejowice.pl w zakładce aktualności lub pod nr tel. (25) 683 20 31- Pani Małgorzata Cichecka.


Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Maciejowice, 22.04.2014r.

RI.6233.5.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

            W związku z art. 3 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.), Wójt Gminy Maciejowice informuje, że poniżej wymienione podmioty uzyskały wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w związku z czym mogą prowadzić odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Maciejowice:

·      Zakład Usług Komunalnych ‘BŁYSK”, ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock;

·      "Tonsmeier Wschód” Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3,  26-600 Radom;

·      Eko-Lider Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin;

·      MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka;

·      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok;

·      REMONDIS OTWOCK Sp. z o.o., ul .J. Lennona 4, 05-400 Otwock;

·      F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski, ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz;

·      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „CZYŚCIOCH BIS” Sp. z o.o., ul. Hubala 18, 16-400 Suwałki;

·      EKO-WAR Jolanta Glinka, ul. Skwer ks. kard. S. Wyszyńskiego 5/56, 01-015 Warszawa;

·      P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew Miazga, ul. 11-go Listopada 35, 05-502 Piaseczno;

·      Piotr Śnieżek, Firma Usługowo Transportowa, ul. J. Piłsudskiego 12 lok.3, 21-450 Stoczek Łukowski.

            Zgodnie z uchwałą Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwałą Nr 35/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczone do składowania, mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach regionu ostrołęcko-siedleckiego do którego należy gmin Maciejowice. Jako miejsce zagospodarowania ww. odpadów wyznaczono następujące Regionalne Instalacje Do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK):

·      MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce- sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych oraz instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji- ul. Przemysłowa 45, Ławy, gm. Rzekuń;

·      Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach- linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostowania pryzmowa- ul. Sokołowska 2, Wola Suchożeberska;

·      Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 19, Siedlce- składowisko odpadów w Woli Suchożeberskiej.

Firma Eko-Lider Jarosław Wyglądała która zgodnie z umową Nr 48/2013 odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Maciejowice przekazuje zmieszane odpady komunalne do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach.

            Ponadto informuje się, że w roku 2013 osiągnięto:

·      poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- 6%;

·      poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 22%;

·      poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%. 

Z up. WÓJTA
/-/ Ryszard Brodziak
Z-ca WÓJTA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}


Maciejowice, 28 kwiecień 2014 r.
RI 6180.1.2014


O B W I E S Z C Z E N I E


          Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 j.t.) oraz w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 29/14 z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014, Wójt Gminy Maciejowice informuje, że na terenie Gminy Maciejowice obowiązuje zakaz uprawy maku i konopi.
         Zgodnie z zapisami z at. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w przypadku stwierdzenia uprawy maku lub konopi włóknistych, Wójt Gminy wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu na koszt prowadzącego uprawę.      


Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński


Maciejowice, 30.04.2013r.

OBWIESZCZENIE

    W związku z art. 3 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 ze zm.), Wójt Gminy Maciejowice informuje, że poniżej wymienione podmioty uzyskały wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w związku z czym mogą prowadzić odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Maciejowice:
•    Zakład Usług Komunalnych ‘BŁYSK”, ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock;
•    Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3,  26-600 Radom;
•    Eko-Lider Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin;
•    MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka;
•    Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok;
•    REMONDIS OTWOCK Sp. z o.o., ul .J. Lennona 4, 05-400 Otwock;
•    F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski, ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz;
•    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „CZYŚCIOCH BIS” Sp. z o.o., ul. Hubala 18, 16-400 Suwałki;
•    EKO-WAR Jolanta Glinka, ul. Skwer ks. kard. S. Wyszyńskiego 5/56, 01-015 Warszawa;
•    EKOPARTNER J. Suchecki i wspólnicy Sp. j., ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok.
    Zgodnie z uchwałą Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 oraz uchwałą Nr 35/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczone do składowania, mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach regionu ostrołęcko-siedleckiego do którego należy gmin Maciejowice. Jako miejsce zagospodarowania ww. odpadów wyznaczono następujące Regionalne Instalacje Do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK):
•    MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce- sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych oraz instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji- ul. Przemysłowa 45, Ławy, gm. Rzekuń;
•    Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach- linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostowania pryzmowa- ul. Sokołowska 2, Wola Suchożeberska;
•    Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 19, Siedlce- składowisko odpadów w Woli Suchożeberskiej.
    Ponadto informuje się, że w roku 2012 osiągnięto:
•    poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania- 9,34%;
•    poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 12%;
•    poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 0%. 

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester DymińskiUWAGA !
WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ !

Zachęcamy do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin składania pierwszych deklaracji mija 15 marca 2013r.

Druki deklaracji dostępne są:

  •  w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, pok. nr 6
  • u sołtysów wsi
  • na stronie internetowej Urzędu.

Deklaracje zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) tj. właściciele i współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, najemcy, dzierżawcy, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie czy inne podmioty władające nieruchomością.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy w Maciejowicach,
ul. Rynek 7,
08-480 Maciejowice.


Ważne informacje:

  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty będzie naliczana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość (nie jest to jednoznaczne z ilością osób zameldowanych!);
  • Stawka opłaty ustalona w drodze ww. uchwały Rady Gminy Maciejowice wynosi 4 zł od osoby na miesiąc w przypadku zadeklarowanej i właściwie prowadzonej segregacji. Osoby nie segregujące odpadów lub segregujące je w sposób niewłaściwy zostaną obciążone stawką 10 zł od osoby na miesiąc;
  • Zgodnie z  uchwałą Nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę trzeba będzie uiszczać raz na kwartał, bez wezwania, do dnia 15 miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy opłata. Opłatę będzie można uiszczać gotówka w kasie Urzędu lub przelewem na wyznaczony nr konta.

Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel. 25 683 20 31ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Jak i gdzie należy usuwać różnego rodzaju odpady?Czy wiesz, że …….
Przeciętna 4 osobowa rodzina produkuje ok. 1200 kg odpadów rocznie. Większa część z nich może zostać powtórnie wykorzystana, czy też poddana kompostowaniu (odpady biodegradowalne). Niestety w Polsce poziom selektywnego odzyskiwania odpadów wynosi tylko 4 kg/mieszkańca, podczas, gdy w Czechach jest to 19 kg, natomiast w Niemczech 76 kg/mieszkańca. U nas ponad 90% wytworzonych odpadów nadal trafia na składowiska odpadów.
                               

Aby to zmienić zacznij segregować odpady!!!
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maciejowice zobowiązują właścicieli nieruchomości do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych. W/w regulamin zobowiązuje również mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów. Nie wywiązywanie się z tego obowiązku zgodnie z ustawą grozi karą grzywny.

Gdzie i jak podpisać umowę na odbiór odpadów? 
                                 
Umowę z jedną z firm świadczących usługi na terenie Gminy Maciejowice można podpisać w siedzibie Urzędu Gminy w Maciejowicach lub bezpośrednio z wybraną firmą. Lista firm dostępna jest na stronie www.maciejowice.pl lub na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Co i jak segregujemy?


SZKŁO


     
      

Do worków/pojemników na szkło należy wrzucać:
•    Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
•    Szklane opakowania po kosmetykach   

Nie należy wrzucać:
•    Szkła płaskiego (lustra, szyby, szyby samochodowe)
•    Szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, porcelany, ceramiki
•    Żarówek, świetlówek, kineskopów
•    Szklanych opakowań po lekach z jakąkolwiek pozostałą zawartością.
,
Wrzucane pojemniki powinny być puste, bez nakrętek, korków i kapsli, w miarę możliwości nie stłuczone.

Produkty ze szkła w 100% nadają się do ponownego przerobu. Recykling 1 tony szkła pozwala na zaoszczędzenie 603 kg piasku oraz zmniejszenie podczas produkcji zużycia energii o 25% oraz wody o 50%. Pozwala to zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100W żarówki przez 4 godziny.Jeżeli każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypiska w całej Polsce trafi rocznie 10 000 ton szkła.

PAPIER   


 
       

Do worków/pojemników na papier należy wrzucać:
•    Gazety, czasopisma, katalogi, książki, papierowe artykuły biurowe
•    Pudła kartonowe i tekturowe, worki papierowe 

Nie należy wrzucać:
•    Zatłuszczonego papieru
•    Lakierowanego lub foliowanego papieru np. z folderów reklamowych
•    Tapet, worków po cemencie
•    Artykułów higienicznych.

Wrzucany papier powinien być suchy i oczyszczony z resztek produktów.

Recykling 1 tony makulatury chroni przed wycięciem 17 drzew. Każda tona odzyskanej makulatury pozwala zaoszczędzić 1200 litrów wody w papierni.

TWORZYWA SZTUCZNE I METAL

Do worków/pojemników na tworzywa sztuczne i metal należy wrzucać:
•    Butelki plastikowe po napojach, kosmetykach, środkach czystości i chemii gospodarczej
•    Plastikowe i czyste opakowania po żywności, reklamówki, folie, zakrętki
•    Stalowe i aluminiowe puszki po napojach, konserwach, kapsle
•    Inne elementy metalowe

Nie należy wrzucać:
•    Opakowań po lekach, smarach, olejach, płynach chłodniczych
•    Foli po wędlinach, serach
•    Zabawek
•    Baterii
•    Opakowań po farbach, lakierach, aerozolach
•    Styropianu 

Opakowania powinny być opróżnione, w miarę możliwości opłukane. Butelki i puszki należy zgnieść.

Z tworzyw sztucznych powstaje regranulat PET służący m.in. do produkcji polarów, włókien sztucznych czy paliw alternatywnych. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu 1 litra benzyny. Ok. 2 milionów ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek połknięcia plastikowych odpadów trafiających za pośrednictwem rzek do mórz i oceanów.

Gdzie oddać pozostałe odpady?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

            
Urząd Gminy w Maciejowicach cyklicznie, kilka razy w roku organizuje zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez umieszczenie kontenerów w określonym dniu i miejscach na terenie gminy (Rynek  w Maciejowicach, teren szkolny w Samogoszczy). Możliwe jest również zorganizowanie takiej zbiórki w wybranych miejscowościach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca zbiórki z Urzędem Gminy. Zbiórki te organizowane są nieodpłatnie. Informacje o aktualnych zbiórkach dostępne są na stronie Gminy Maciejowice www.maciejowice.pl w zakładce aktualności lub pod nr tel. (25) 683 20 31. Ponadto sprzedawcy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Odzież używana.

Na terenie Gminy Maciejowice uruchomione zostały punkty zbiórki odzieży używanej. Specjalne oznakowane pojemniki zostały ustawione w Maciejowicach (teren Rynku- naprzeciwko ul. Przewozińskiej), Podłężu (teren przy ośrodku zdrowia), Wróblach-Wargocinie (teren przy placu szkolnym). Selektywna zbiórka odzieży pozwoli zmniejszyć ilość śmieci trafiających na składowiska odpadów, gdyż 99% pozyskanych surowców zostanie ponownie wykorzystana.

Przeterminowane leki.              

We wszystkich aptekach na terenie Gminy Maciejowice zostały ustawione pojemniki na odpady niebezpieczne jakimi są przeterminowane leki. Związki chemiczne zawarte w lekach są bardzo trwałe i mogą skazić środowisko na całe dziesięciolecia. Przedostają się one do wód, skąd trafiają do organizmów żywych w tym też do naszego organizmu- wpływają one niekorzystnie na nasze zdrowie, a  w szczególności na gospodarkę hormonalną. Dlatego nigdy nie wylewaj lekarstw do ścieków, ani nie wyrzucaj razem z innymi odpadami !!!  

Baterie i akumulatory.      

Zużyte baterie i akumulatory stwarzają zagrożenie ze względu na zawartość: rtęci (rakotwórcza, powoduje uszkodzenie    uk. nerwowego, nerek, deformacje kości, wpływa na płód), kadmu (rakotwórczy, powoduje choroby uk. krwionośnego i kostnego), niklu (powoduje odczyny alergiczne, zmiany genetyczne) ołowiu (powoduje choroby nerek, przewodu pokarmowego i serca, jest rakotwórczy) i litu (wpływa niekorzystnie na uk. krwionośny). Baterie można wrzucać do specjalnych oznakowanych pojemników ustawionych w miejscach publicznych. Zbiórkę prowadzą również placówki oświatowe. Zużyte baterie lub akumulator można oddać w punkcie prowadzącym ich sprzedaż, przy zakupie nowego.  Sprzedawca detaliczny jest zobowiązany przy sprzedaży akumulatora do przyjęcia zużytego oraz pobrania opłaty depozytowej, jeżeli kupujący nie przekazał mu zużytego akumulatora. Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę. 1 bateria może skazić na wiele lat 1 m³ gleby i 400 l wody.

Opakowania po zużytych środkach ochrony roślin.

Zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawą o ochronie roślin sprzedawcy mają obowiązek odbioru i unieszkodliwiania opakowań po sprzedanych środkach ochrony roślin. Warunkiem przyjęcia opakowań jest ich czystość- opróżnione opakowania należy trzykrotnie przepłukać wodą a popłuczyny wlać do opryskiwacza. Pojemniki powinny być także osuszone.

Odpady wielkogabarytowe i budowlane.

Odpady te należy oddać do jednej z firm świadczącej usługi  w zakresie odbioru odpadów komunalnych, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Odpady te odbierane są odpłatnie.


ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT

     Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt jest realizowana na terenie gminy przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „HETMAN” Sp. z o.o. z siedzibą we Florianowie 24, 99-311 Bedlno. Firma posiada swój Zakład Pośredni oraz Zakład Utylizacji w Uninie, 08-400 Garwolin.

     Odbiór zwierząt jest nieodpłatny zarówno od rolników którzy posiadają wymagany numer identyfikacyjny padniętej sztuki lub numer siedziby stada nadany przez biuro powiatowe ARiMR jak i od rolników, którzy nie dopełnili powyższego obowiązku (dotyczy to w szczególności osób w podeszłym wieku, nie prowadzących gospodarstw rolnych).

     Firma dokonuje zgłoszenia przemieszczenia sztuk trzody chlewnej za rolnika a stosowne dokumenty podpisywane są w momencie odbioru padłej sztuki. W związku z tym rolnik nie musi dokonywać żadnych formalności w biurze powiatowym ARiMR.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie
pod nr tel. (25) 683 05 29,
515 204 645

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności