Oczyszczalnia ścieków w Maciejowicach z historycznym wsparciem!

18 sierpnia 2020

Historyczne wsparcie dla Gminy Maciejowice na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego . 4 mln dofinansowania na priorytetową i kluczowa inwestycje dla Gminy Maciejowice. Umowę o dofinansowanie podpisali w Maciejowicach przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski, Skarbnik Gminy Maciejowice Jolanta Jedynak.  Takiego wsparcia Gmina Maciejowice nie otrzymała dotąd nigdy w historii. Dzięki tym środkom Gmina będzie miała możliwość rozwoju w pozostałych obszarach.

Na placu budowy oczyszczalni ścieków w Maciejowicach kontynuowane są roboty budowlane. W trakcie budowy jest budynek techniczny, przygotowywany jest teren pod wiatę na osad. Wartość tej inwestycji to 6.566.067,61 zł. Realizacja tego priorytetowego zadania dla Gminy Maciejowice została wsparta w 2019 roku z rezerwy ogólnej budżetu państwa kwotą 1.000.000 zł. 9 lipca 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie tej inwestycji pomiędzy samorządem województwa Mazowieckiego a Gminą Maciejowice kwotą 4.000.000,00 zł.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00