Odpowiedzi na pytania -cz.2 Zapytanie ofertowe nr POIG 2012/4

25 października 2012

Maciejowice, 25.10.2012 r.

Odpowiedzi na pytania w ramach postępowania na opracowanie strony www projektu; administrację, aktualizację i hosting strony www  projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice – cz. 2

1. Czy przygotowane materiały należy przesłać za pośrednictwem jednego z wymienionych przez Państwa nośników (poczta, e-mail, fax), czy z wszystkich jednocześnie?

Zgodnie z warunkami przedmiotowego zapytania ofertowego istnieją 3 formy przesłania oferty: poczta tradycyjna, e-mail (w  formie skanu) oraz fax. Wystarczy, aby złożyli Państwo ofertę w jeden ze wskazanych sposobów.

2. Czy powołując się na maksymalną wartość zamówienia 14 000 EURO, mają Państwo na myśli 14 000 EUR brutto czy netto?

W przypadku szacowania wartości zamówienia zawsze, zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa Prawo Zamówień Publicznych) posługujemy się wartościami netto.
W związku z powyższym wskazana w zapytaniu ofertowym wartość zamówienia jest wartością netto.

3. Pytanie dotyczące formularza kontaktowego – czy słownik tematów oznacza możliwość wyboru przez użytkownika tematu wiadomości spośród podanych możliwości? Czy chodzi o jakieś narzędzie, które zlicza w jakiś sposób najczęściej zadawane pytania? Bardzo proszę o dookreślenie.

Słownik tematów oznacza możliwość wyboru przez użytkownika tematu wiadomości spośród podanych możliwości. Słownik powinien mieć możliwość edycji przez administratora systemu za pomocą CMS.

4. Kolejna moja wątpliwość związana jest z następującym punktem: „- wbudowane repozytorium plików pozwalające operatorowi w łatwy sposób załadować pliki binarne do portalu oraz umożliwić ich pobranie użytkownikom końcowym" – czy chodzi o zwyczajną możliwość dodawania plików do pobrania dla użytkowników odwiedzających stronę?

Chodzi o funkcjonalność, dzięki której użytkownik CMS może w łatwy sposób załadować na serwer plik binarny, a potem użyć wygenerowanego automatycznie linka do pliku w treści pozostałych stron serwisu, aby umożliwić dostęp do pliku użytkownikom końcowym. CMS powinien też umożliwiać usuwanie zbędnych plików z serwera.

 
         Z up. Wójta
         Ryszard Brodziak
         Z-ca Wójta

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00