Odpowiedzi na pytania – Zapytanie ofertowe nr POIG 2012/4

24 października 2012

Odpowiedzi na pytania w ramach postępowania na opracowanie strony www projektu; administrację, aktualizację i hosting strony www  projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice

 1.      Pytanie dotyczy punktu 2.1 (myślnik nr 4) – „przeprowadzanie modernizacji poprawiających funkcjonalność serwisu”.

Jak w praktyce miałby wyglądać ten punkt? Nowe funkcjonalności powinny zostać osobno wycenione ponieważ nie są brane pod uwagę przy aktualnej wycenie.
Czy Państwo będą chcieli rozbudowywać serwis w ramach zaproponowanej kwoty? jeżeli tak to przez jaki okres czasu?

 

Przez „przeprowadzanie modernizacji poprawiających funkcjonalność serwisu” ujętą w punkcie 2.1 akapit numer cztery specyfikacji, zamawiający rozumie dokonywanie drobnych zmian w działaniu już istniejących funkcjonalności serwisu (np. zwiększających ergonomię interfejsu, optymalizujących kod wynikowy, zmiany rozmiaru elementów, itp.). 

Powyższy punkt nie obejmuje rozbudowy serwisu o nowe funkcjonalności.

Szacowany czas  – 1-2 godz. każda zgłaszana poprawka istniejącej funkcjonalności.

 

2.       Drugie pytanie dotyczy punktu 2.1 (myślnik nr 5) – „aktualizacja treści serwisu, za pomocą wbudowanego systemu CMS, w oparciu o materiały dostarczone przez zamawiającego w postaci elektronicznej (min. dokumenty rtf, doc, jpg, avi)”.

Przez jaki okres czasu powinniśmy uzupełniać treści serwisu?


Tak jak wskazano w zapytaniu ofertowym w pkt. 3.2, termin realizacji zamówienia to 31.05.2013 r. – czyli okres 6 miesięcy od 01.12.2012 r. do 31.05.2013 r., z możliwością przedłużenia na podstawie aneksu do umowy.

Czy jest to niezbędne nawet przy systemie CMS pozwalającym zarządzać stroną w prosty sposób?

Tak. Przy czym Zamawiający przewiduje samodzielne umieszczanie informacji w serwisie w miarę wzrostu stopnia zaawansowania realizacji projektu i wiedzy pracowników

 
 

                                 Z up. Wójta Gminy

Ryszard Brodziak

Z-ca Wójta

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00