OFERTA obozu rekreacyjnego w Zakopanem dla dzieci i młodzieży

7 czerwca 2021

O F E R T A

 obozu rekreacyjnego w Zakopanem    D W ”U Jędrka”ul. Rybakówka 1a

w terminie: 21.07 – 30.07.2021r.

(z dofinansowaniem KRUS oraz możliwością skorzystania z bonu turystycznego)

 

Organizator:

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży

„Młodzież Polska”

ul. Saska 78 p. 9

03-914 Warszawa

tel./fax (0-22) 617-77-75, e-mail: [email protected]  www.mlodziezpolska.pl

 

Szczegółowa oferta oraz wymagane dokumenty w załączeniu:

  1.  Zakopane 21.07 – 30.07.2021 KRUS oferta Warka
  2. karta kwalifikacyjna Zakopane 21-30.07.2021
  3. Wzor_Oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody KRUS
  4. Aktywacja bonu turystycznego
  5. oswiadczenie COVID-19
  6. regulamin wewnętrzny obozu koronawirus.

 

Zapisy przyjmuje:

Elżbieta Mądra

Urząd Gminy Maciejowice

tel. (25) 682-57-37 w. 30

 

Całkowity koszt obozu rekreacyjnego – 1.400,00  zł (wpłata obejmuje koszt zakwaterowania, wyżywienia, transportu, ubezpieczenia, opłaty kadry  wychowawczej, programu  KO, biletów wstępu).

 Dzieci zakwalifikowane do dofinansowania KRUS – odpłatność – 750,00 zł

Warunkiem zakwalifikowania dziecka na obóz dofinansowany przez KRUS jest:

  1. dostarczenie zaświadczenia (w oryginale) rodziców lub prawnych opiekunów, że co najmniej jedno z nich jest w pełnym zakresie ubezpieczone w KRUS lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS.
  2. wypełnienie i dostarczenie karty uczestnika obozu.
  3. podpisanie oświadczenia RODO.

Potwierdzeniem zakwalifikowania dziecka jest wpłata zaliczki w kwocie 350 zł do organizatora grupy i dostarczenie wymaganych dokumentów w terminie do dnia 11.06.2021 r.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpłat zaliczek. Pozostałą kwotę tj. 300 zł  wpłacamy na podane niżej konto do 10.07.2020r.

            Wyjazd- Warka 21.07.2021 r. godz. 9.00 OSiR.

            Planowany powrót w dniu 30.07.2020r. ok. godz. 18.00

 Wpłaty za obóz należy uiszczać na konto:

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Młodzież Polska”

   Nr rachunku: Alior Bank 83 2490 0005 0000 4530 6626 2004

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00