Ogłoszenie

6 listopada 2012

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Maciejowice

 

Wójt Gminy Maciejowice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 

W związku z powyższym, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do przedstawienia uwag dotyczących programu współpracy.

 

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 

2. Termin rozpoczęcia konsultacji – 06.11.2012 r.
    Termin zakończenia konsultacji – 23.11.2012 r.

 

3. Forma konsultacji:

 – Przyjmowanie uwag (w formie pisemnego wniosku) w siedzibie Urzędu Gminy

  Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, pok. Nr 7.

 


                                                                Wójt Gminy Maciejowice

                                                               /-/ Sylwester Dymiński

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00