OGŁOSZENIE

22 sierpnia 2014

Maciejowice, 18 lipiec 2014r.

RI. 7031.P.Ś.2.2014

O G Ł O S Z E N I E

                 Wójt Gminy Maciejowice, w oparciu o informacje uzyskane od Firmy EKOLIDER informuje, że odpady komunalne z terenu Gminy Maciejowice w miesiącu sierpniu 2014 roku zostaną odebrane przez firmę w zmienionym terminie tj. dnia 23 sierpnia 2014 roku (sobota).

Z up. WÓJTA
/-/ Ryszard Brodziak
Z-ca Wójta

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00