Ogłoszenie

16 marca 2010
OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Maciejowice informuje, że w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Maciejowice uchwały Nr XXXIII/193/09 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Maciejowice wprowadzono m. in. dofinansowanie przez Gminę 100% kosztów zabiegu uśpienia ślepych miotów psów i kotów bezpańskich oraz posiadających właścicieli.
      Jeśli w Państwa okolicy znajdują się podobne przypadki proszę o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice lub pod nr tel. (25) 683 20 31 lub (25) 682 58 19. 

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński


Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00