OGŁOSZENIE

24 lutego 2016

Maciejowice 24.02.2016r.

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Maciejowice ogłasza zbycie : 

Równiarki drogowej stanowiącej własność Gminy Maciejowice.   
Maszyna drogowa wpisana do Księgi środków trwałych Gminy Maciejowice w grupie 5/58/580.

1. Nazwa sprzedającego:       Gmina Maciejowice.

2. Przedmiot sprzedaży:   równiarka drogowa – masa: 12190 kg,  rok produkcji  1986r., ubezpieczenie – do końca lutego 2016 r.
Równiarka utrzymywana była przez cały czas w stanie sprawnym, pozwalającym na wykonywanie prac remontowych na drogach Gminy Maciejowice w okresie letnim jak i zimowym. Wymaga remontu. W związku z tym, że Gmina zakupi w najbliższym czasie podobny sprzęt – odstąpiono od remontowania tej równiarki.

3. Termin:
Oferty można składać do 15 marca 2016r. do godz. 13.00.

4. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7,  08-480 Maciejowice.

5. Równiarkę można oglądać:  na bazie materiałowo – sprzętowej Urzędu Gminy w Maciejowicach  przy ul. Lubelskiej w terminie od  25.02.2016 r. do 15.03. 2016r. w godz. 8.00-13.00 (w dni robocze).

6. Ustalenia  końcowe:
Na kopertach (zaklejonych) z ofertą, składanych w Sekretariacie UG w Maciejowicach należy napisać „Równiarka drogowa – nie otwierać do 15.03.2016r. godz. 13.00”.
Po wyborze przez Komisję najlepszej oferty, nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia  na konto Urzędu Gminy Maciejowice  Nr konta: BS Łaskarzew O/Maciejowice 38921700010030044520000380.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po wpłaceniu zaoferowanej  kwoty .
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.


Wójt Gminy        
/-/ Sylwester Dymińskideklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00