OGŁOSZENIE

27 kwietnia 2016
Maciejowice, dnia 27 kwietnia 2016r.


OGŁOSZENIEWójt Gminy Maciejowice informuje mieszkańców Sołectwa Maciejowice, że spłatę II raty podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia 15 maja 2016 roku w kasie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 15.00 lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy: 38-9217-0001-0030-0445-2000-0380

Z-ca Wójta
/-/ Ryszard Brodziak


deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00