OGŁOSZENIE

17 maja 2016
                                                                              Maciejowice 17 maja 2016r.

Ogłoszenie

Dotyczy :                                     

Wodociągu gminnego oraz indywidualnych przyłączy wodociągowych.


1. Zabrania się dokonywania bez niezbędnych zezwoleń innych dodatkowych podłączeń do sieci wodociągu gminnego a szczególnie do podłączeń przed wodomierzem .

2.  Nakazuje się natychmiastowe dokonanie widocznego   (o ile istnieje) rozłączenia od gminnej instalacji wodociągowej  innych instalacji wodnych na terenie danej posesji.

3.  W okresie od  1 czerwca 2016 roku komisja powołana przez Wójta Gminy Maciejowice  będzie  kontrolowała stan instalacji wodociągowej na posesjach mieszkańców.

4.   Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w poborze wody mogą być podstawą do odcięcia przyłącza wodociągowego i rozwiązania umowy na dostawę wody.

                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                       /-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00