Ogłoszenie

2 maja 2011
Maciejowice, dnia 28.04.2011r.
O G Ł O S Z E N I E
         Wójt Gminy Maciejowice uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wydzierżawienia w sezonie letnim 2011r. powierzchni rynku zlokalizowanego w centrum Maciejowic, pod „wesołe miasteczko”.

         Podmioty zainteresowane dzierżawą są proszone o składanie pisemnych ofert do tutejszego Urzędu Gminy w Maciejowicach, 08-480 Maciejowice, ul. Rynek 7 w terminie do 10 czerwca 2011 r.

         Zapytania dotyczące warunków dzierżawy powierzchni rynku można uzyskać pod nr tel. 025/ 682 57 37, e-mail: gmina@maciejowice.pl

Wójt Gminy
/-/ Sylwester Dymiński

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00