OGŁOSZENIE

12 kwietnia 2017
Maciejowice, dnia 2017-04-12.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Maciejowice uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wydzierżawienia w dniu 15 sierpnia 2017 r. podczas ,,Festynu Odpustowego” działki położonej przy ul. Rynek w Maciejowicach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 550/2 o pow. 0.2205 ha z przeznaczeniem na prowadzenie ,,działalności gastronomicznej”.

Podmioty zainteresowane dzierżawą nieruchomości są proszone o składanie pisemnych ofert do tutejszego Urzędu Gminy w Maciejowicach, 08-480 Maciejowice, ul. Rynek 7 w terminie do 28 kwietnia 2017 r.

Informacje dotyczące warunków dzierżawy powierzchni rynku można uzyskać pod nr tel. 25/ 682-57-37 wew. 18.

WÓJT               
/-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00