Ogłoszenie KGW Pogorzelec – Aktywnie zakręceni – od juniora do seniora – Konkurs

3 sierpnia 2020

Konkurs

 dla dzieci i młodzieży na

opracowanie projektu wykonania alejek

na placu zabaw i rekreacji w Pogorzelcu

 

REGULAMIN:

 1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Koło Gospodyń Wiejskich Pogorzelec, Pogorzelec
08-480 Maciejowice, e-mail: [email protected],  tel. 516-040-839.

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 8 sierpnia 2020 r.

 1. Cel konkursu:

Celem konkursu jest zaaktywizowanie dzieci i młodzieży mieszkających we wsi Pogorzelec wokół tematu placu zbaw i rekreacji w Pogorzelcu, włączenie ich w tworzenie atrakcyjnego miejsca spędzania czasu wolnego.

 1. Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży z terenu miejscowości Pogorzelec.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz dostarczenie do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz.18.00 do przedstawiciela KGW Pogorzelec (p. Agnieszka Zaranowicz) przygotowanego projektu wykonania alejek na placu zabaw i rekreacji w Pogorzelcu.
 • Projekt rozumiany jest jako rysunek (wykonany kredkami, ołówkiem, farbami lub komputerowo) na papierze w formacie A 4.
 • Projekt powinien odzwierciedlać istniejący kształt działki placu zabaw i rekreacji i zamontowane na nim urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej.
 1. Wybór najlepszego projektu:

Wybór dokona powołana prze Organizatora Komisja Konkursowa.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 1. Nagrody:

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę, a zwycięski projekt zostanie zrealizowany na placu zabaw i rekreacji w Pogorzelcu.

 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu,
 • Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
 • Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, na sołeckiej tablicy ogłoszeń w Pogorzelcu oraz na stronie internetowej www.maciejowice.pl,
 • wszystkie kwestie których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.
 1. Kontakt:

Dodatkowych informacji udziela organizator  konkursu:

– Koło Gospodyń Wiejskich Pogorzelec

tel. 516-040-839.

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00