Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

4 czerwca 2010
Maciejowice, dnia  04.06.2010 r.

Ogłoszenie
o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Maciejowice ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych celem przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w terminie od 1września 2010 r. do 31 października 2010 r. na terenie gminy Maciejowice.
Kandydat na rachmistrza musi spełniać podstawowe wymagania:
1)ukończone 18 lat,
2)średnie wykształcenie.
Ze względu na specyfikę pracy rachmistrz powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego  komunikowania się respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady. Rachmistrz musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Niezbędne jest posiadanie takich cech jak obowiązkowość, rzetelność, i staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej.
Oferty należy składać w terminie do  dnia 14 czerwca 2010 r. do godz. 16.00.w sekretariacie Urzędu Gminy w Maciejowicach.
Osoby zakwalifikowane na rachmistrzów spisowych zostaną poinformowane o tym indywidualnie.

                                                                               Wójt
                                                                 /-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00