Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

4 lipca 2019

Wójt Gminy Maciejowice ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejowice – etap V”. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi.

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00