Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

17 stycznia 2020

Wójt Gminy Maciejowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Maciejowice

Zarządzenie nr 0050.105.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o konkursie

Druk_Wzor_-_oferta_realizacji_zadania_publicznego

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00