Ogłoszenie – Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

6 czerwca 2011
          Wójt Gminy Maciejowice przekazuje informację o uruchomieniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków”. Skierowany jest on m.in. do osób fizycznych.
          Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana  w wysokości do 30% kosztu całkowitego zadania, nie więcej niż 5 000 zł dla oczyszczalni o przepustowości do 5 m3 na dobę i nie więcej niż 7 000 zł dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5m3 na dobę. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do czasu wyczerpania środków przeznaczonych  na ten cel.
          Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty na stroni internetowej WFOŚiGW w Warszawie www.wfosigw.pl. Dodatkowych informacji udziela również pracownik Urzędu Gminy w Maciejowicach:
Pan Tomasz Kwiatkowski tel. (25) 682 57 21.

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00