OGŁOSZENIE w sprawie sposobu rozliczenia za zużytą wodę.

5 listopada 2020

Maciejowice, dnia 5 listopada 2020 r.

GP.7021.26.2020

OGŁOSZENIE

          W związku z ograniczeniami nałożonymi przez Rząd RP wynikającymi z przeciwdziałania pandemii wirusa Covid –19 oraz wprowadzeniem ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 1931) w tym, wprowadzeniem od dnia 3  listopada do dnia 4 grudnia 2020 r. pracy zdalnej w urzędach i jednostkach samorządowych, Gmina Maciejowice zawiesza odczyty wodomierzy przez inkasentów w m-cu listopad –grudzień 2020 r.

      W związku z tym zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Maciejowice o przekazywanie odczytów wodomierza telefonicznie pod nr (25) 682 57 37 w. 31 lub SMS na numer   tel. 604 082 320. W przypadku braku informacji o stanie wodomierza faktura zostanie wystawiona z szacunkowym zużyciem wody. Faktury za pobór wody za okres IV kwartału 2020 r. zostaną doręczone mieszkańcom gm. Maciejowice do skrzynek pocztowych.

Z up. WÓJTA

/-/Sebastian Kieliszek

SEKRETARZ GMINY

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00