Ogłoszenie – zbiórka zużytych opon

25 maja 2012
Maciejowice, dn. 25.05.2012 r.

RI. 7031.3.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

         Wójt Gminy Maciejowice informuje, że od dnia 26 czerwca (wtorek) do dnia 30 czerwca (sobota) 2012r. zostanie zorganizowana zbiórka zużytych opon.

         Zużyte opony należy dostarczyć na teren Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Maciejowicach przy ul. Przewozińskiej.  

         Przyjmowane będą opony wszystkich rodzajów (samochodowe, ciągnikowe, ciężarowe) pozbawione felg. Oddawać można również dętki.

Opony muszą być pozbawione zanieczyszczeń- ziemi, wody itp.

Zbiórka tych odpadów jest nieodpłatna.
Opony przyjmowane będą w godzinach pracy
od 8:00 do 15:00


Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00