Otwarcie nowo wyremontowanego chodnika w Samogoszczy

6 grudnia 2018
W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego chodnika w miejscowości Samogoszcz.

W uroczystości udział wzięli: Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Tomasz Kwiatkowski – Wójt Gminy Maciejowice, Pan Jacek Łoskot – Przewodniczący Rady Gminy Maciejowice wraz z radnymi, Ks. Bogusław Filipiuk – Proboszcz Parafii Samogoszcz, Ks. Kan. Stanisław Marczuk – Proboszcz Parafii Maciejowice, Pan Stanisław Pielak – Sołtys wsi Samogoszcz, Pan Tomasz Kozłowski – Wykonawca oraz zgromadzeni mieszkańcy.

Wszystkich przybyłych na tę uroczystość przywitał Pan Adam Gliwka – Radny Rady Gminy Maciejowice, który podziękował za wykonaną inwestycję.

W swym krótkim przemówieniu Pan Wójt Tomasz Kwiatkowski również złożył podziękowania na ręce Pani Janiny Ewy Orzełowskiej – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego za wsparcie finansowe tejże inwestycji oraz wielu innych, które dotychczas były i są finansowane środkami będącymi w dyspozycji Zarządu Województwa Mazowieckiego. Zaprosił do dalszej współpracy.

Remont chodnika został w całości sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

Po uroczystym przecięciu wstęgi Ks. Bogusław Filipiuk Proboszcz Parafii Samogoszcz dokonał poświęcenia chodnika.

Na zakończenie odbyło się spotkanie okolicznościowe w świetlicy wiejskiej w Podłężu.deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00