Poakcesyjny Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

18 stycznia 2008
    W dniu 18 stycznia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Maciejowicach odbyło się spotkanie z Panią Noemi Gryczko – Konsultantem Regionalnym Województwa Mazowieckiego powołanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
    W spotkaniu uczestniczyli: Pani Noemi Gryczko Konsultant Regionalny, Pan Sylwester Dymiński Wójt Gminy Maciejowice,  Zastępca Wójta Gminy Pan Ryszard Brodziak, Radni Rady Gminy wraz z Przewodniczącym, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Danuta Wojciechowska, która jest zarazem Przewodniczącą Komisji powołanej dla potrzeb programu oraz Dyrektorzy Szkół i Sołtysi Sołectw z terenu gminy.
     Tematyką spotkania było omówienie projektów możliwych do zrealizowania na terenie Gminy Maciejowice w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Gmina Maciejowice jako jedyna w powiecie garwolińskim zakwalifikowała się do tego programu i otrzymała na realizację zadań z zakresu integracji społecznej kwotę 98 300 EURO. Celem Programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich. Przyznane środki finansowe pochodzą z Banku Światowego oraz Ministerstwa Finansów. Program będzie realizowany do końca 2009 roku. Pierwsze zadania zostaną uruchomione na początku marca 2008 roku.
    Pani Noemi nadzoruje przygotowanie projektów, ich zgodność z zasadami i założeniami Programu Integracji Społecznej. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały niezbędne do przygotowania projektów. W trakcie spotkania Pani Noemi Gryczko oraz Pani Danuta Wojciechowska, przewodnicząca zespołu warsztatowego wybranego dla potrzeb programu, udzielały odpowiedzi na zadawane pytania.

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00