Poakcesyjny Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

18 stycznia 2008
    W dniu 18 stycznia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Maciejowicach odbyło się spotkanie z Panią Noemi Gryczko – Konsultantem Regionalnym Województwa Mazowieckiego powołanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
    W spotkaniu uczestniczyli: Pani Noemi Gryczko Konsultant Regionalny, Pan Sylwester Dymiński Wójt Gminy Maciejowice,  Zastępca Wójta Gminy Pan Ryszard Brodziak, Radni Rady Gminy wraz z Przewodniczącym, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Danuta Wojciechowska, która jest zarazem Przewodniczącą Komisji powołanej dla potrzeb programu oraz Dyrektorzy Szkół i Sołtysi Sołectw z terenu gminy.
     Tematyką spotkania było omówienie projektów możliwych do zrealizowania na terenie Gminy Maciejowice w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Gmina Maciejowice jako jedyna w powiecie garwolińskim zakwalifikowała się do tego programu i otrzymała na realizację zadań z zakresu integracji społecznej kwotę 98 300 EURO. Celem Programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich. Przyznane środki finansowe pochodzą z Banku Światowego oraz Ministerstwa Finansów. Program będzie realizowany do końca 2009 roku. Pierwsze zadania zostaną uruchomione na początku marca 2008 roku.
    Pani Noemi nadzoruje przygotowanie projektów, ich zgodność z zasadami i założeniami Programu Integracji Społecznej. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały niezbędne do przygotowania projektów. W trakcie spotkania Pani Noemi Gryczko oraz Pani Danuta Wojciechowska, przewodnicząca zespołu warsztatowego wybranego dla potrzeb programu, udzielały odpowiedzi na zadawane pytania.
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00