Pobyt Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery na terenie Gminy Maciejowice

6 czerwca 2016
W dniu 3 czerwca 2016r. Pan Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki wraz z I Wicewojewodą Panem Sylwestrem Dąbrowskim oraz Panem Krzysztofem Dąbrowskim – Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gościł na terenie Gminy Maciejowice. Było to pierwsze spotkanie  Wojewody Mazowieckiego z władzami Gminy Maciejowice.


Na specjalne zaproszenie Pana Sylwestra Dymińskiego –  Wójta Gminy Maciejowice, Wojewoda spotkał się na wałach przeciwpowodziowych w miejscowości Pasternik z przedstawicielami Gminy Maciejowice. W spotkaniu udział wzięli m.in. : Pan Grzegorz Woźniak – Posł na Sejm RP, Pan Marek Chciałowski – Starosta Powiatu Garwolińskiego, Pan Jan Wojtkowski – Paczóski – Dyrektor Oddziału WZMiUW   w Sokołowie Podlaskim, Pan Jacek Piesiewicz – Przewodniczący Rady Gminy Wilga, Pan Adam Czyżewski – Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie, Pan Dariusz Sadkowski – Komendant Powiatowy PSP w Garwolinie, Radni Rady Gminy Maciejowice wraz z Przewodniczącym Rady Panem Pawłem Jaworskim oraz strażakami  jednostek gminnych OSP.  Tematem roboczego spotkania było mówienie spraw dotyczących problemów wynikających  z faktu braku zakończonej modernizacji wałów  oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Maciejowice.


Wójt Gminy Maciejowice omówił zagrożenia wynikające ze złego stanu wałów wiślanych na odcinku Nowe Kraski – Ostrów i podkreślił jak ważna dla nas jest ta inwestycja. Wał zabezpiecza nie tylko mieszkańców, ich dobytek  ale także ich miejsca pracy- ponieważ w tym rejonie dominuje rolnictwo oraz sadownictwo. Omówił też, na czym polegała już wykonana modernizacja wałów na terenie naszej gminy tj. od Tyrzyna do Pasternika. Pan Wojewoda był bardzo zainteresowany informacją zgłaszaną mu w trakcie spotkania.


Dalsza część spotkania odbyła się w jednostce OSP Podłęż. Rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Komendanta Gminnego OSP Pana Stanisława Olechowskiego. W tej części spotkania omawiano  działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Maciejowice oraz ich udział przy utrzymywaniu wałów w 2010 r.. Druh Jacek Robak przedstawił plany związane z funkcjonowaniem w chwili obecnej jednostek OSP.


Wizyta w Gminie Maciejowice zakończyła się poczęstunkiem w remizie OSP w Podłężu, po którym Pan Wojewoda Zdzisław Sipiera wraz z osobami towarzyszącymi udał się do Garwolina, gdzie zaplanowane było  spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych całego Powiatu Garwolińskiego.

Galeria

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00