Podpisanie porozumienia z Komendantem Powiatowym PSP w Garwolinie

11 kwietnia 2019

W dniu 11 kwietnia 2019r. w Urzędzie Gminy w Maciejowicach zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Maciejowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Tomasza Kwiatkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jolanty Jedynak a Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie Panem Krzysztofem Tuszowskim w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie. W ramach porozumienia Gmina Maciejowice przekazała Komendzie Powiatowej PSP w Garwolinie środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z zakupem samochodu pożarniczego z wyposażeniem w kwocie 5 000,00 zł brutto.

 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00