Podpisanie umowy w dniu 22 listopada 2012 r.

27 listopada 2012
                         

W dniu 22 listopada 2012 r. Gmina Maciejowice podpisała Umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w południowej części gminy Maciejowic – etap I.” Dofinansowanie w wysokości 3 403 820,00 zł. (jednak nie więcej niż 75% wydatków kwalifikowanych) pochodzi ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa.
Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Warszawie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 o godzinie 10.00. W uroczystości udział wzięli ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego – Marszałek Województwa Mazowieckiego – p. Adam Struzik oraz reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego. Gminę Maciejowice reprezentował p. Sylwester Dymiński – Wójt Gminy oraz p. Jolanta Jedynak – Skarbnik.

W tym samym dniu Wójt i Skarbnik Gminy wzieli udział w konferencji Europejskiego Doradcy Samorządowego pod hasłem: „Innowacje, konkurencyjność, rozwój – Edukacja gwarancją sukcesu”, która odbyła się w Urzędzie Dzielnicy Bielany w Warszawie. W trakcie konferencji Wójt Gminy Maciejowice p. Sylwester Dymiński otrzymał wyróżnienie „GMINA DBAJĄCA O FINANSE MIESZKAŃCÓW 2012”.

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00