Ponad 10 mln zł dla Gminy Maciejowice z Programu Inwestycji Strategicznych

30 maja 2022
Samorząd Gminy Maciejowice otrzymał 10.350.000,00 zł dofinansowania na inwestycje z Programu Inwestycji Strategicznych!
30 maja 2022 roku Premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę wniosków, które otrzymają dofinansowanie w ramach II naboru Programu Inwestycji Strategicznych.
Samorząd Gminy Maciejowice otrzymał dofinansowanie do dwóch projektów:
– 4.500.000,00 zł na przebudowę infrastruktury turystycznej w centrum Maciejowic,
– 5.850.000,00 na rozbudowę infrastruktury kompleksu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Maciejowicach.
To kolejne ogromne środki na inwestycje w naszym samorządzie, które służyć będą Mieszkańcom, turystom oraz dzieciom i młodzieży.
Przebudowa infrastruktury turystycznej w zabytkowym centrum Maciejowic
Centrum Maciejowic stanowi unikatowy brukowany rynek z zabytkowym Ratuszem z XIX wieku i znajdującym się w rynku parkiem. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się wpisany na listę zabytków zespół kościoła parafialnego wraz z przyległym do niego parkingiem.
Inwestycja obejmuje następujące działania:
– rewitalizację parku (odnowienie i odbudowa istniejącego pomnika upamiętniającego Bitwę pod Maciejowcami, budowa altany – malej sceny, wymiana istniejących i wykonanie nowych granitowych nawierzchni ciągów komunikacyjnych z herbem Maciejowic w centralnej części, wykonanie nasadzeń i nawodnienia parku, budowa przyłącza wody, wymiana i budowa nowego stylowego oświetlenia parku, wyposażenie w nowe elementy małej architektury: słup ogłoszeniowy, ławki, stół do gry w szachy/warcaby, wykonanie ścieżki historycznej z tablicami, stojaki na rowery, kosze na odpady, wykonanie nasadzeń z roślin: drzewa, krzewy, byliny oraz trawników)
– przełożenie bruku od północnej strony parku wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego z płyt granitowych, łączącego DW801 z ul. Sportową,
– przebudowa parkingu, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie parku, przy zespole kościoła parafialnego (kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 1819-24, dzwonnica 1 poł. XIX, mauzoleum Zamoyskich z 1903, plebania z ogrodem) – aktualnie parking stanowi plac z ubitą ziemią, który w czasie deszczu zamienia się w grzęzawisko. Zostanie wykonane odpowiednie odwodnienie terenu oraz nawierzchnia z kostki brukowej.
Realizacja inwestycji pozwoli na zaoferowanie fantastycznego szlaku turystycznego (wiodącego z nowo przebudowanego parkingu najpierw do zwiedzania zabytkowego zespołu kościoła parafialnego a następnie ciągiem pieszym przy drodze wojewódzkiej 801 do wybudowanego w ramach przedsięwzięcia ciągu pieszego od północnej strony parku a następnie do parku w którym będzie można poznać nietuzinkowa historię Maciejowic i bitwy z 1794r. Na scenie w sezonie wiosenno-letnim będzie można zobaczyć i wysłuchać amatorskich występów, muzyki folkowej, ludowej, lokalnych artystów oraz znanych wykonawców i zespołów. W pięknej scenerii zieleni i kwiatów będzie można przysiąść na ławce T. Kościuszki, którą tam posadowimy. Następnie brukowanym rynkiem można będzie udać się do zwiedzania Ratusza w którym mieści się jedyne w Polsce Muzeum Tadeusza Kościuszki i bitwy maciejowickiej.
Inwestycja pozwoli na stworzenie nowej oferty turystycznej na szlaku Warszawa-Kazimierz Dolny. Maciejowicki zabytkowy Rynek z Ratuszem stanie się miejscem atrakcyjnym, wartym zatrzymania na cały dzień i ciekawego spędzenia czasu wolnego. Projekt jest spójny z przedsięwzięciem obejmującym budowę mostu na rzece Wiśle łączącego gminę Maciejowice z gminą Kozienice. Jego realizacja zapewni, że zabytkowe obiekty Maciejowic znów zatętnią turystycznym gwarem, co przełoży się także na rozwój usług około turystycznych.
Rozbudowa infrastruktury sportowej kompleksu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Maciejowicach – etap II
Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego, który będzie stanowił miejsce prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, świetną bazę treningową i meczową dla Maciejowickiego Klubu Sportowego Wisła Maciejowice, zrzeszającego dzieci i młodzież z terenu całej gminy, oraz będzie atrakcyjnym miejscem spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych.
Inwestycja obejmuje realizację następujących działań:
– przebudowę i rozbudowę dużego boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej wraz z przebudową i rozbudową piłkochwytów oraz infrastrukturą towarzyszącą;
– przebudowę i rozbudowę boiska treningowego do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej wraz z budową piłkochwytów oraz infrastrukturą towarzyszącą;
– rozbudowę niezadaszonych trybun z indywidualnymi siedziskami stadionowymi o nawierzchni z kostki betonowej oraz wymianę i rozbudowę wewnętrznego ogrodzenia przy trybunach;
– przebudowę i rozbudowę istniejącego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami wyposażonego w indywidualne siedziska oraz infrastrukturą towarzyszącą;
– przebudowę i rozbudowę istniejącej bieżni prostej na bieżnię okrężną czterostanowiskową o dystansie 200 m połączoną z bieżnia prostą o dystansie 60 m zakończoną zeskokiem do skoku w dal
– budowę rzutni do pchnięcia kulą;
– budowę skateparku o nawierzchni betonowej i poliuretanowej wraz z ogrodzeniem wewnętrznym oddzielającym skatepark od reszty terenu;
– wyposażenie terenu w elementy małej architektury (zewnętrzne stoły do tenisa stołowego, ławki i kosze parkowe);
– wykonanie nowych przyłączy wody na potrzeby nawodnienia boisk do gry w piłkę nożną i nowych nasadzeń;
– budowę nawodnienia boisk i roślin;
– budowę nowego przyłącza elektrycznego i nowej instalacji kablowej oświetlenia boisk i terenu;
– wykonanie nowych nasadzeń roślin krzewiastych i drzew;
– wykonanie ciągów komunikacyjnych.
Wnioskowana inwestycja jest komplementarna względem I etapu przedsięwzięcia zrealizowanego w 2021 r. obejmującego wykonanie kortu tenisowego z nawierzchnią poliuretanową za łączną kwotę ok. 400 tys. zł.
Rozbudowany kompleks sportowy będzie ważnym miejscem w Maciejowicach i całej gminie, szansą dla talentów sportowych. Jest to niezwykle istotne przedsięwzięcie w celu przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom czasowej izolacji i nauki zdalnej, realizowanej w związku z epidemią SARS-CoV-2. Nowoczesny kompleks sportowy będzie dla dzieci i młodzieży miejscem gdzie będą mogli sportowo odreagować a także nawiązywać nowe znajomości i uspołeczniać się.
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00