Program aktywnej integracji w Gminie Maciejowice

18 listopada 2009

„Program aktywnej integracji w Gminie Maciejowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maciejowicach w okresie od 01.VII do 31.XII 2009r po raz drugi realizuje projekt systemowy  pt.: „Program aktywnej integracji w Gminie Maciejowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII .
      Projekt skierowany jest do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach, którzy korzystają ze świadczeń ośrodka w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej są w wieku aktywności zawodowej, a jednocześnie pozostają bez pracy, oraz są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy.
      Głównym celem projektu są działania aktywizacyjne zmierzające do pozyskania zatrudnienia. Równy dostęp do projektu kobiet i mężczyzn zapewnia zgodność projektu z polityką równości szans.
      Dziewięciu Uczestników Projektu wyłonionych  na drodze rekrutacji podpisali deklaracje przystąpienia do projektu oraz kontrakty socjalne zawarte pomiędzy pracownikami socjalnymi reprezentującymi ośrodek, a uczestnikami projektu, w ramach którego obie strony zobowiązują się do konkretnych działań zmierzających do usamodzielnienia osoby. Wobec każdego uczestnika zastosowane zostaną co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji. Uczestnicy Projektu biorą udział w spotkaniach z psychologiem który prowadzi treningi umiejętności psychospołecznych (60h) , oraz z doradcą zawodowym (50h), który prowadzi grupowe i indywidualne spotkania, oraz konsultacje. Dodatkowo Uczestnicy Projektu  biorą udział w dwóch wybranych szkoleniach zawodowych tj. : kasjer sprzedawca, pracownik hurtowni i magazynów z obsługą komputera, podstawy księgowości, kierowca wózków jezdniowych, prawo jazdy kat. B. Podkreślić należy fakt, że w trakcie wszystkich zajęć grupowych osobom zostaje zapewnione: wyżywienie w postaci jednego ciepłego posiłku, słodkich przekąsek, napojów ciepłych i gorących. W trakcie wszystkich zajęć uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowe, zostaną wyposażeni w sprzęt biurowy oraz otrzymają materiały promocyjne. Wszyscy Uczestnicy Projektu otrzymają zasiłki celowe lub zasiłki celowe specjalne, na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie w tym np.: na zakup biletów autobusowych.
     Powyższe zadania zakładają podwykonawstwo usług w ramach instrumentów aktywnej integracji przez Oddział Kształcenia Zawodowego nr 8 w Garwolinie oraz Prywatne Centrum Pomocy Społecznej SYNTHESIS w Garwolinie .
      Powyższe działania bezpośrednio wpłyną na osiągnięcie celów szczegółowych projektu, którymi są:
– umożliwienie korzystania z form aktywnej integracji;
– podwyższenie niskiej świadomości społecznej i interpersonalnej utrudniającej funkcjonowanie zawodowe;
– zwiększenie poziomu i umiejętności społecznych i zawodowych;
– zwiększenie skuteczności pomocy społecznej w Gminie Maciejowice;
    Bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego projekt nie mógłby zostać zrealizowany w sposób tak kompleksowy, traktując potrzeby grupy docelowej w sposób całościowy, oferując zarówno wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, poradnictwo, szkolenia zawodowe jak i pracę socjalną oraz aktywizację środowiska lokalnego.
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00