Program aktywnej integracji w gminie Maciejowice

7 września 2010

PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI
W GMINIE MACIEJOWICE

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maciejowicach przystąpił po raz trzeci do realizacji Projektu pt.: „Program aktywnej integracji w Gminie Maciejowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
          Projekt jest realizowany od sierpnia do grudnia 2010 roku. Całkowity koszt projektu systemowego wynosi 110 651,46 zł na rok 2010, w tym wkład własny gminy 11 618,40 zł.
          Projektem objęto 9 osób z terenu gminy Maciejowice, które są bezrobotne i w wieku aktywności zawodowej – 5 kobiet i 4 mężczyzn.
          Projekt realizowany jest za pomocą kontraktów socjalnych w ramach których zostaną zastosowane i sfinansowane instrumenty aktywnej integracji. Dla każdego Beneficjenta Ostatecznego zostaną zastosowane co najmniej trzy instrumenty aktywizacyjne umożliwiające ich powrót do zatrudnienia oraz aktywizację społeczną.
          Głównym celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Biuro Projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maciejowicach
         ul. Kościuszki 17/1 ,Tel/fax (25) 682-57-80 e-mail: [email protected]
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00