Program aktywnej integracji w Gminie Maciejowice

16 czerwca 2009
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maciejowicach rozpoczął realizację Programu pt.: „Program aktywnej integracji w Gminie Maciejowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1
      
Celem Projektu jest usamodzielnienie poprzez aktywizację zawodową i społeczną sześciu osób, w tym pięć kobiet i jeden mężczyzna, nieaktywnych zawodowo.
       Projekt zakłada zawarcie i zrealizowanie sześciu kontraktów socjalnych, których elementem jest zastosowanie zróżnicowanych instrumentów aktywnej integracji, dzięki którym wsparcie klientów OPS będzie znacznie efektywniejsze i kompleksowe.
       Projekt zakłada również indywidualną i grupową pracę z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiem.
W ramach projektu uczestnicy biorą udział w  szkoleniach zawodowych podnoszących kompetencje zawodowe: obsługa i użytkowanie komputera, obsługa kas fiskalnych, kierowca wózków jezdniowych. Organizatorem wszystkich kursów jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Garwolinie.
       Realizowany Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych.


Biuro Projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maciejowicach
08-480 Maciejowice, ul. Kościuszki 17/1 ,Tel/fax (025) 682-57-80
e-mail: [email protected]

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00