Program Czyste Powietrze w Gminie Maciejowice

18 lipca 2019

W dniu dzisiejszym podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Gminą Maciejowice w zakresie współpracy przy programie Czyste Powietrze. W podpisaniu porozumienia udział wzięli Prezes WFOŚiGW Anna Król, Wiceprezes WFOŚiGW Kamila Mokrzycka, Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski oraz Sekretarz Gminy Maciejowice Sebastian Kieliszek. Już wkrótce w Urzędzie Gminy w Maciejowicach powstanie punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Podpisane porozumienie jest kontynuacją bardzo dobrej współpracy, której efektem są wspólnie realizowane inwestycje wspierane przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00