Przydział sadzonek do zalesień wiosną 2014 r.

26 lipca 2013
Maciejowice, 22 lipiec 2013 r.

RI. 6164.1.2013

OBWIESZCZENIE

    Wójt Gminy Maciejowice informuje o możliwości uzyskania od Starostwa Powiatowego w Garwolinie sadzonek na zalesienie gruntów wiosną 2014r. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Maciejowicach do dnia 14.08.2013r.
    Wniosek winien zawierać:
1. Dane adresowe właściciela wraz z numerem telefonu;
2. W przypadku, gdy działka jest współwłasnością należy załączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;
3. Numer ewidencyjny, miejscowość oraz powierzchnię działki przeznaczoną do zalesienia;
4. Fragment mapki ewidencyjnej z zaznaczoną powierzchnią do zalesienia;
5. Wypis z rejestru gruntów;
6. Potwierdzenie Urzędu Gminy, że przeznaczenie wymienionej działki do zalesienia zostało określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maciejowice;
7. Opinię Wójta Gminy o celowości przyznania dotacji.


Wniosek o przydział sadzonek
                                                                       Wójt Gminy
                                                                /-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00