Publiczna Szkoła Podstawowa w Samogoszczy doczeka się kompleksowej modernizacji

13 października 2021
Gminy Maciejowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.100.000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na Kompleksową modernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu. Środki pochodzą z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 12 października 2021 r.  Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę dotycząca przyznania Gminie Maciejowice dofinansowania dla tej niezwykle ważnej i oczekiwanej inwestycji. Szkoła w Samogoszczy od lat wymaga pilnych działań modernizacyjnych. Planowana jest wymiana pokrycia dachowego, stolarki okienno-drzwiowej, modernizacja kotłowni na gazową, budowa instalacji fotowoltaicznej, docieplenie ścian i wykonanie nowej elewacji budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół. Samorząd Gminy od początku obecnej kadencji planował realizację tej ważnej inwestycji oświatowej dla dzieci i młodzieży. Wykonana została dokumentacja projektowa, uzyskano niezbędne zezwolenia i decyzje administracyjne i pozyskano ogromne środki zewnętrzne, które pozwolą zrealizować do zadanie.
Samorząd Gminy Maciejowice składa serdeczne podziękowania dla Zarządu Województwa Mazowieckiego, Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Szczególne podziękowania i słowa wdzięczności kierujemy do Pani Marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej, która wspierała nas w pozyskaniu tych środków, od początku była zaangażowana w to abyśmy jako samorząd gminy mogli zrealizować tą inwestycję i pozyskali na to środki zewnętrzne.
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00