Publikacja sprawozdań finansowych – BILANSU za 2018 rok

13 maja 2019

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – BILANS jednostek podległych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Publicznego Przedszkola w Maciejowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Oronnem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Samogoszczy sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maciejowice http://bip.maciejowice.pl/  (zakładka – Jednostki organizacyjne) oraz na bip poszczególnych jednostek.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00