Rajd Kościuszkowski 2013

7 października 2013
 3 i 4 października 2013 r. w Maciejowicach odbył się już XXIX Rajd Kościuszkowski zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Muzeum T. Kościuszki w Maciejowicach śladami uczestników pamiętnej bitwy z 10 października 1794r. Corocznym i niezmiennym celem maciejowickiego rajdu jest przybliżenie uczestnikom niezwykle dramatycznych  zdarzeń, jakim dla narodu polskiego była bitwa pod Maciejowicami, a przez to stworzenie sytuacji skłaniającej ku myśleniu kategoriami dobra narodu i sprzyjającej kształtowaniu uczuć patriotycznych.
Impreza ma wieloletnią tradycję i ciekawy, sprawdzony przez lata program. Naczelną zasadą rajdu jest wierność historii. Dlatego przemarsz grup rajdowych odbywa się po drogach zbliżonych do historycznych tras przemarszu wojsk polskich i poszczególnych korpusów rosyjskich. Daje to uczestnikom imprezy wyrazisty obraz koncentracji wojsk przed bojem.
Na trasach rozmieszczamy 18 punktów informacyjnych, na których młodzież z Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach przekazywała uczestnikom Rajdu informacje historyczno-krajoznawcze. Po zakończeniu rajdu kościele Parafialnym w Maciejowicach p.w. WNMP został odprawiona msza święta w intencji Naczelnika Tadeusza Kościuszki i jego żołnierzy oraz w intencji uczestników Rajdu.
Po mszy św. z pochodniami w ręku uczestnicy Rajdu oraz przybyli goście przemaszerowali pod pomnik Tadeusza Kościuszki gdzie Pan Sylwester Dymiński Wójt Gminy Maciejowice powitał wszystkich przybyłych na te uroczystość.
W uroczystości udział wzięli Starosta Powiatu Garwolińskiego Pan Marek Chciałowski, Komendant WKU w Garwolinie Pan płk Mirosław Łyżwa, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie Pan Dariusz Sadkowski, Delegacje I Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. Kościuszki w składzie:  Pan kpt. Sebastian Kostecki, por. Sebastian Miechowicz, st. chor. szt. Leszek Dumajewski, przedstawiciele stowarzyszenia 1 pułku Strzelców Konnych im. Cesarza Napoleona z jego dowódcą st. Chor. Szt. Januszem Bylinką-Nehrebeckim, przedstawicieli stowarzyszenia 13 pułku Ułanów z Kielc na czele z Panem płk. Mariuszem Kowalskim, Radnych Rady Powiatu Pana Janusza Zaczka i Pana Bogusława Godulę, Radnych Rady Gminy Maciejowice z jej przewodniczącym Jackiem Łoskotem. Życzenia uczestnikom Rajdu przekazali również parlamentarzyści Pani Poseł Stanisława Prządka oraz Pan Poseł Grzegorz Woźniak, którzy z powodów służbowych nie mogli przybyć osobiście.
Powitane zostały również poczty sztandarowe: Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, Publicznego Gimnazjum im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach, Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy, Ochotniczej Straży Pożarnej z Maciejowic, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Garwolinie, Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem.
    „W tradycji Maciejowickiej powstanie kościuszkowskie nigdy nie było postrzegane jako klęska lecz jako zwycięstwo polskich chłopów
i rzemieślników. Dlatego też my mieszkańcy Maciejowic mamy prawo i obowiązek przypominać jak cenna jest niepodległość, suwerenność i demokracja . Bowiem tutaj na maciejowickich polach umierała niegdyś nasza Ojczyzna – Najjaśniejsza Rzeczpospolita.” – podsumował swoje wystąpienie gospodarz Gminy.
Niezwykle istotnym punktem programu był apel pamięci, którego treść odczytał Pan Andrzej Nakonieczny Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach a wykonali go uczniowie gimnazjum. Po apelu pamięci Pan Piotr Zalewski odczytał pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza – uczestnika batalii maciejowickiej. Po uroczystym odczycie delegacje złożyły wieńce przy pomniku. Całość uroczystosci przy Pomniku Tadeusza Kościuszki prowadził Pan Andrzej Nakonieczny.
Podczas rajdu organizowany jest konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce. Uczestnicy to zarówno uczniowie szkół podstawowych jak również gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Wyniki :

Najlepsza grupa rajdowa  – Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciejowicach (grupa Barbary Zalskiej)

Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce

KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce – Julia Cholewa PSP Oronne

II miejsce – Julia Kondej  PSP Maciejowice

III miejsce – Joanna Paziewska PSP Maciejowice

KATEGORIA SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE

I miejsce – Dawid Tobiasz PG w Maciejowicach

II miejsce – Natalia Zalska PG w Maciejowicach

III miejsce – Marcin Miąsek ZSP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie

    Drugiego dnia rajdowicze mogli obejrzeć niezwykły pokaz kawaleryjski w wykonaniu Stowarzyszenia 1 pułku Strzelców Konnych im. Cesarza Napoleona.

galeria

XXX SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIE

      W dniach 5-6 października 2013r. odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach XXX Sympozjum Kościuszkowskie.
    Tematem obrad pierwszego dnia Sympozjum były tradycje kościuszkowskie w działaniach i pracach regionalistów i historyków. Wygłoszone referaty dotyczyły zarówno bitwy pod Maciejowicami jak również działań zbrojnych pod Racławicami, Połańcem, Szczekocinami i bitwy pod Korytnicą.
Bardzo ciekawy był referat prof. dr hab. Barbary Falińskiej dotyczący językowego obrazu kultury z pogranicza Mazowsza i Podlasia. Pan dr Mariusz Rombel omówił Powstanie Kościuszkowskie w okolicach Sobień Jezior a Włodzimierz Witczuk były dr GOK przedstawił swoje refleksje i propozycje co do kultywowania tradycji Kościuszkowskiej w Maciejowicach.
    Drugi dzień sympozjum rozpoczął się Mszą św. w kościele parafialnym w Maciejowicach w intencji T. Kościuszki i poległych żołnierzy w 1794 r. oraz uczestników wszystkich sympozjów kościuszkowskich w Maciejowicach.
Po Mszy św. uczestnicy XXX jubileuszowego sympozjum złożyli kwiaty pod pomnikiem T. Kościuszki na Rynku w Maciejowicach.
   W trakcie sympozjum w imieniu Pana Marszałka Adama Struzika, Pan Tadeusz Samborski Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wręczył Panu dr Leszkowi Markowi Krzesniakowi Prezesowi Towarzystwa Miłośników Maciejowic i Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej medal „PRO MASOVIA”. Medal ten został przyznany na wniosek Wójta Gminy Maciejowice Sylwestra Dymińskiego, który w uzasadnieniu podkreślił wielkie znaczenie Pana dr Krześniaka w popularyzację tradycji patriotycznej, kościuszkowskiej, regionalnej oraz zbierania dokumentów i materiałów poświęconych Tadeuszowi Kościuszce.i bitwie pod Maciejowicami.
   Obrady XXX sympozjum uświetnił koncert zespołu artystycznego „Wesołeczki„ z Piesek na Białorusi. Ponadto można było obejrzeć wystawę Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej i Towarzystwa Miłośników Maciejowic oraz grafik i obrazów Grażyny Kostawskiej i Piotra Szalkowskiego.
Podziwiać można było fotogramy z rajdów Kościuszkowskich i sympozjów oraz prace malarskie członków koła malarskiego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Maciejowicach.

galeria

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00