Rajd Kościuszkowski 2016

7 października 2016
W dniu 6 października 2016r. odbyły się uroczystości związane z 222 rocznicą Bitwy pod Maciejowicami oraz XXXII Rajd Kościuszkowski.

Głównym organizatorem oraz gospodarzem obchodów kościuszkowskich był Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach.

Otwarciem tras rajdowych w Piotrowicach oraz Korytnicy rozpoczął się Pieszy Rajd Kościuszkowski, gdzie na trasy wyruszyło 11 grup rajdowych.Zasadniczym i niezmiennym celem maciejowickiego rajdu jest przybliżenie uczestnikom imprezy niezwykle dramatycznego i brzemiennego w skutki zdarzenia, jakim dla narodu polskiego była bitwa pod Maciejowicami, a przez to stworzenie sytuacji skłaniającej ku myśleniu kategoriami dobra narodu i sprzyjającej kształtowaniu uczuć patriotycznych.

Na trasach Rajdu rozmieszczono łącznie 16 punktów informacyjnych, na których młodzież z Publicznego Gimnazjum im. ks. Grzegorza Piramowicza w Maciejowicach  przybliżała uczestnikom Rajdu informacje historyczno-krajoznawcze dotyczące wydarzeń w miejscu, w którym się znajdują.W tym roku docelowym punktem spotkań grup rajdowych był teren Publicznej Szkoły Podstawowej w Oronnem, gdzie młodzież mogła skosztować grochówki z kuchni polowej.

Następnie sformowano orszak, który ruszył do Maciejowic, gdzie odbyły się główne obchody.

O godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Św. celebrowana przez Ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandera, Ks. Kan. Stanisława Marczuka Proboszcza Parafii Maciejowice, Ks. Kan. Józefa Franczuka oraz Ks. Szczepana Skorupskiego.Ks. prof. Edward Walewander w swojej homilii mówił o tym jak ważne w wychowaniu i obronie podstawowych wartości jest umiłowanie Ojczyzny (treść wygłoszonej homilii w załącznikach poniżej).Następnie uczestnicy udali się na plac przykościelny, gdzie pod pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny” złożono kwiaty.Korowód prowadzony przez Orkiestrę Wojskową wraz z kompanią honorową z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Warszawy Wesoła wraz z delegacjami, uczestnikami rajdu kościuszkowskiego oraz lokalną społecznością udał się na maciejowicki Rynek.Uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn państwowy przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej Warszawa Wesoła.

Gospodarz Gminy Sylwester Dymiński   przywitał przybyłych gości, młodzież uczestniczącą w XXXII  Rajdzie Kościuszkowskim oraz społeczność Gminy Maciejowice.

W swoim wystąpieniu Wójt mówił o patriotyzmie oraz o tym jak bardzo jest potrzebny we współczesnym świecie: „Nasza tragiczna przeszłość, naznaczona ofiarą życia wielu naszych przodków zobowiązuje nas do dumy z polskiej historii oraz do szczególnego myślenia o dobrym zagospodarowaniu daru niepodległości w każdym skrawku polskiej ziemi.”Wśród gości przybyłych na uroczystości byli m.in. Pan płk pil. Wojciech Pikuła Dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, Pan mjr Tomasz Klóskowski reprezentujący Dowódcę 1. Warszawskiej Brygady Pancernej Warszawa Wesoła, Pani Stanisława Prządka, Pan Dariusz Sadkowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Pan Marek Niezgoda Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie, Pan mjr Krzysztof Kwiatkowski Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Garwolinie, Pan Leszek Marek Krześniak Prezes Towarzystwa Miłośników Maciejowic, Radni Powiatu Garwolińskiego: Pan Janusz Zaczek, Pan Tomasz Kwiatkowski oraz Pan Marek Ziędalski, Pan Marek Jonczak Przewodniczący Rady Miasta Garwolin jednocześnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie.Nie zabrakło pocztów sztandarowych m.in. Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach, był także poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem, Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Gminy Maciejowice (pod opieką PG w Maciejowicach), OSP Maciejowice i Podłęż oraz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej Warszawa Wesoła.Po odczytaniu Apelu pamięci oraz salwie honorowej delegacje, które przybyły na obchody 222 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej złożyły kwiaty pod pomnikiem Naczelnika na maciejowickim Rynku.Kolejnym akcentem uroczystości był pokaz militarny w wykonaniu Stowarzyszenia Arsenał.

Na zakończenie uroczystości odbył się koncert zespołu ZAYAZD Lecha i Bożeny Makowieckich, którzy poprzez swoje piosenki wprowadzili nas w bardzo patriotyczny nastrój.Imprezą towarzyszącą był coroczny konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce, gdzie w dwóch kategoriach uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykazywali się wiedzą na temat Insurekcji.

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Magdalena Zychora z PSP w Maciejowicach, natomiast zwycięstwo w kategorii szkół ponadpodstawowych wywalczyła Julia Cholewa z Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach.
Podczas trwania Rajdu Kościuszkowskiego młodzież rywalizowała również o tytuł najlepszej grupy rajdowej. W tym roku tytuł ten przypadł grupie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach której opiekunem była Pani Barbara Zalska.Tegoroczne uroczystości zostały objęte patronatem medialnym przez: TVP3 Warszawa, Radio dla Ciebie, podlasie24.pl, wirtualnyGarwolin.pl, katolickie radio podlasie, Twój Głos oraz eGarwolin.pl.

Galeria (zdjęcia wykonał: Jakub Nowak, Waldemar Jaroń)

Załączniki:
Homilia wygłoszona przez Ks. prof. dr hab. Edwarda Walewandera
Przemówienie Pana Sylwestra Dymińskiego Wójta Gminy Maciejowice
List Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego
List Pana Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00