Rekrutacja do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice na rok szkolny 2019/2020

7 lutego 2019

Wójt Gminy Maciejowice, informuje o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Maciejowicach oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice na rok szkolny 2019/2020.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA

ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MACIEJOWICE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym określony przez Wójta Gminy Maciejowice Termin w postępowaniu uzupełniającym określony przez Wójta Gminy Maciejowice
1 Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. 22.02.2019-28.02.2019 nd
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2019 – 29.03.2019 r. 06.06.2019 – 17.06.2019 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 23.04.2019 r. 27.06.2019 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 24.04.2019 – 30.04.2019 r. 01.07.2019 – 03.07.2019 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 10.05.2019 r. 05.07.2019 r.

 

Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice oraz liczba punktów dla każdego kryterium:

 

 • obydwoje rodzice lub samotny rodzic kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1ha przeliczeniowego lub uczą się w trybie dziennym – 40 pkt
 • deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu ponad 7 godz. dziennie – 10 pkt
 • deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu ponad 6 godz. dziennie – 8 pkt
 • rodzeństwo kandydata uczęszczające do tej samej placówki – 6 pkt
 • rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub pomocą społeczną, co najmniej
  w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola – 2 pkt

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę, zaświadczenie o wpisie
  do CEiDG, oświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego (ew. nakaz podatkowy), zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym trybie studiów – aktualne na dzień składania dokumentów,
 • oświadczenie rodziców o deklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu,
 • oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej placówki,
 • dokument potwierdzający objęcie rodziny nadzorem kuratorskim lub oświadczenie
  o korzystaniu z pomocy społecznej.

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00