RODO – Klauzula Informacyjna

25 czerwca 2018
RODO – Klauzula Informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informujemy, że:

1)    Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Maciejowice, adres siedziby: ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, reprezentowana przez Wójta Gminy Maciejowice, kontakt: gmina@maciejowice.pl

2)    Urząd Gminy w Maciejowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: o.oc.zk@maciejowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych,

3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

4)    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa,

6)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich   sprostowania, usunięcia (jeśli nie jest sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

7)    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem  ustawowym, ponieważ ich niepodanie może prowadzić do nieefektywnego załatwienia sprawy.

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00