Spotkanie noworoczne

7 stycznia 2011
     5 stycznia 2011 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach.

    W spotkaniu udział wzięło ponad 150 osób. Wśród gości byli m.in. parlamentarzyści Pani Stanisława Prządka oraz Pan Krzysztof Brokowski, Pani Marszałek Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Marianna Król przedstawiciel WFOŚiGW z Warszawy, Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego, Pan Marek Świszcz Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie, Pan Dariusz Sadkowski Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Radni Rady Powiatu oraz Rady Gminy Maciejowice, księża, sołtysi, właściciele firm i przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy, policja, strażacy, KGW, kapele oraz młodzież.

    Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński, uroczyście powitał przybyłych gości i złożył zgromadzonym najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2011 Roku. W swoim przemówieniu podsumowując miniony rok nawiązał do trudnych wydarzeń, które wspólnie przeżywaliśmy: katastrofy samolotu pod Smoleńskiem w której zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z Małżonką oraz wszyscy członkowie delegacji w tym ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie, posłowie i senatorowie, dowódcy sił zbrojnych, księża i rodziny katyńskie, przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Przypomniał ile wysiłku kosztowało nas wszystkich przezwyciężanie skutków najpierw śnieżnej i uciążliwej zimy, następnie wielkiej wody, która przyniosła liczne zniszczenia w wielu gospodarstwach, infrastrukturze drogowej i oświacie.

      Pan Sylwester Dymiński Wójt Gminy Maciejowice przedstawił również najważniejsze plany na 2011 rok wśród których wymienił: modernizację wałów wiślanych, powstanie nowego zakładu pracy, doprowadzenie do modernizacji DW801 z uwzględnieniem uwag i zastrzeżeń mieszkańców gminy, dalsze wodociągowanie gminy, remont budynku Ratusza i zagospodarowanie terenu wokół niego, rozbudowa remizy OSP w Podłężu oraz kompleksu sportowego w Samogoszczy, zakończenie remontu i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Domaszewie oraz kontynuowanie utylizacji azbestu z pokryć dachowych na terenie gminy i dalszą modernizację dróg gminnych.

      W trakcie uroczystości Pan Wójt ogłosił, że obowiązki Zastępcy Wójta Gminy w kadencji 2010-2014 będzie pełniła Pani Anna Krogulec. Pani Marszałek Ewa Orzełowska
Członek Zarządu Województwa MazowieckiegoPani Stanisława Prządka
Poseł na Sejm RP

Pan Krzysztof Borkowski
 
Poseł na Sejm RP

Pan Marek Chciałowski
Starosta Powiatu Garwolińskiego

Pani Marianna Król
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

        Po wystąpieniu Pana Wójta Dymińskiego głos zabrali: Pani Marszałek Ewa Orzełowska, Pani Poseł Stanisława Prządka, Pan Poseł Krzysztof Borkowski ,Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego oraz Pani Marianna Król z WFOŚiGW.

    Po wystąpieniach gości ze Słowem Bożym do zgromadzonych na sali zwrócił się ksiądz Stanisław Marczuk Proboszcz Parafii Maciejowice.


     Po części oficjalnej spotkania był czas na indywidualne składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem. Przy dźwiękach kolęd, życzono sobie przede wszystkim zdrowia, szczęścia w życiu rodzinnym, sukcesów w pracy zawodowej i społecznej.


     Spotkanie było okazją, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nowym rokiem.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00