SPOTKANIE OPŁATKOWE 2016

16 grudnia 2016
15 grudnia 2016r. w gminnej hali sportowej w Maciejowicach wspólnym odśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy” rozpoczęło się spotkanie wigilijne, gdzie jak co roku na zaproszenie Wójta Gminy Maciejowice Pana Sylwestra Dymińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Pawła Jaworskiego oraz Rady Gminy Maciejowice spotkali się pracownicy samorządu gminnego, czcigodni księża, radni powiatu, dyrektorzy szkół, lekarze, nauczyciele, sołtysi, właściciele firm, producenci, rolnicy, handlowcy, policjanci, strażacy, sportowcy, KGW, kapele, zespół dziecięcy „Obereczek”, młodzież, członkowie chóru kościelnego, klubu 50+, członkowie stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy: Rozwoju Powiśla, Patriotyzm Jutra.Gospodarz powitał gości przybyłych na coroczne spotkanie opłatkowe, m. in. Panią Stanisławę Prządka byłą Poseł na Sejm RP, Pana Marka Chciałowskiego – Starostę Powiatu Garwolińskiego, Pana Dariusza Sadkowskiego – Komendanta PSP w Garwolinie, Pana Stefana Gorę Prezesa PKS Garwolin, Pana Janusza Krawczyka – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Garwolinie, Pana Stanisława Niezgodę – Prezesa Banku Spółdzielczego w Łaskarzewie, Pana Rajmunda Mączyńskiego,  Pana Janusza Zaczka i Pana Tomasza Kwiatkowskiego – Radnych Rady Powiatu, Radych Rady Gminy. „Okres Bożego Narodzenia to okres radości, życzliwości i przebaczenia. (…) Wszyscy jesteśmy powołani by czynić dobro, za które ponosimy odpowiedzialność, każdy w miejscu, w którym przyszło mu żyć. Odpowiedzialność w sposób szczególny dotyczy nas samorządowców wybranych do czynienia dobra    w nie zawsze łatwym obszarze organizacji życia publicznego. (…) Niech dzisiejsze spotkanie umocni pomiędzy nami wspólnotę odpowiedzialności za losy naszej gminy, odpowiedzialności za wszystkich jej mieszkańców.” – podkreślił w swoim wystąpieniu Wójt Gminy.

Gospodarz Gminy mówił również o tym iż kończący się rok to czas rozliczeń, tego co udało się dokonać na przestrzeni minionego roku.

„Dla naszej Gminy 2016 rok był pełen wyzwań i pracy na rzecz naszej małej ojczyzny. Z zaangażowaniem i determinacją zrealizowaliśmy wiele zadań, których osiągnięcie postawiliśmy sobie za cel dwanaście miesięcy temu. Nasze starania przekładają się na wysokie miejsca w rankingach tworzonych przez portale i magazyny samorządowe. W rankingu Pisma Samorządowego Wspólnota Gmina Maciejowice już po raz trzeci zajęła pierwsze miejsce  na najbogatszą gminę wiejska powiatu garwolińskiego. Co więcej w skali całego kraju zajęliśmy 583 miejsce na 1563 gminy. W porównaniu do roku 2014 gmina osiągnęła lepszy wynik o 38 pozycji”.

Wójt mówił o inwestycjach zakończonych i rozpoczętych na terenie Gminy Maciejowice m. in.: nadbudowa dachu wraz z termomodernizacją budynku oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Maciejowicach, odbudowa kanalizacjo deszczowej w Maciejowicach przy ul. Rynek i Bankowej, zmodernizowanie dróg gminnych w miejscowościach: Pogorzelec i Uchacze, rozbudowa Publicznego Przedszkola w Maciejowicach, rozpoczęcie budowy sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Przewóz, Antoniówka Wilczkowska, Antoniówka Świerżowska, Podstolice, Oblin, Oblin Korczunek, Oblin Grądki, Topolin, Domaszew, Maciejowice.

Łączna wartość inwestycji zrealizowanych i rozpoczętych w 2016r. wyniosła 8 336 000,00zł , w tym środki zewnętrzne 3 439 000,00zł.

Głos zabrali również goście przybyli na uroczystość, m. in. Pani Stanisława Prządka – Poseł na Sejm ostatnich czterech kadencji, Pan Marek Chciałowski – Starosta Powiatu Garwolińskiego, którzy składając życzenia świąteczne i noworoczne podkreślili jak prężnie działa i rozwija się Gmina Maciejowice.Pan Edward Jaworski Radny Rady Gminy odczytał listy skierowane do Mieszkańców przez Panią Marię Koc -Wicemarszałek Senatu RP oraz przez Pana Grzegorza Woźniaka – Posła na Sejm RP.Stefan Gora, który oprócz funkcji Prezesa PKS Garwolin przybył do nas jako Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP, wręczył złote medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Wśród odznaczonych znaleźli się Pan Stanisław Olechowski – Prezes Gminny OSP, Pan Adam Gliwka – Prezes OSP Podłęż oraz Pan Jacek Robak z OSP Podłęż.Na ręce Wójta Gminy Maciejowice listy do Mieszkańców Gminy skierowali również Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Artur Dąbrowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie  oraz Pan dr Leszek Marek Krześniak – Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej (patrz załączniki).

Następnie ks. kan. Stanisław Marczuk – Proboszcz parafii Maciejowice odmówił modlitwę która wprowadziła wszystkich w świąteczną atmosferę. Zgromadzeni na sali odśpiewali kolędę „Bóg się rodzi” a następnie połamali się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00