SPOTKANIE OPŁATKOWE 2017

19 grudnia 2017
W dniu 14 grudnia 2017r. w Gminnej Hali Sportowej w Maciejowicach odbyło się spotkanie wigilijne, na które przybyło bardzo wiele osób: radni powiatu, pracownicy samorządu gminnego, dyrektorzy szkół, nauczyciele, sołtysi, właściciele firm, producenci, rolnicy, handlowcy, policjanci, strażacy, sportowcy, KGW, kapele, zespół dziecięcy „Obereczek”, młodzież, członkowie chóru kościelnego, Klubu 50+, członkowie stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy: „Rozwoju Powiśla”, „Patriotyzm Jutra”, zaproszeni Goście przez Wójta Gminy Maciejowice Pana Sylwestra Dymińskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Pawła Jaworskiego.
Gospodarz Gminy Maciejowice przywitał przybyłych na spotkanie opłatkowe gości, m.in. Dziekana Dekanatu Łaskarzewskiego ks. Kan. Edmunda Szarka, Panią Stanisławę Prządkę byłą Poseł na Sejm RP, Pana Dariusza Sadkowskiego –byłego Komendanta PSP w Garwolinie, Piotra Szpunara Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP, ppłk Sławomira Głowińskiego – Komendanta WKU w Garwolinie, Mariana Piłkę Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Jerzego Piesio Sekretarza Powiatu Garwolińskiego, Radnych Rady Gminy oraz wszystkich przybyłych na to spotkanie.


W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Pan Sylwester Dymiński, podkreślił iż przez 11 lat sprawowania urzędu  towarzyszyła mu dewiza, „że to co słuszne, nie zawsze jest popularne a to co popularne, nie zawsze jest słuszne”.
Wójt podkreślił, iż „ Świętom Bożego Narodzenia  i nadchodzącemu Nowemu Roku towarzyszą zawsze radosne przeżycia”, że „ są to najbardziej oczekiwane chwile” a „w grudniowe dni i wieczory snujemy refleksje nad tym co minęło i planujemy przyszłość. Śpiewamy piękne polskie kolędy, zastanawiając się nad wiarą prostych pasterzy, którzy bez wahania uwierzyli, że w betlejemskiej stajence narodził się Jezus Chrystus.”


W dalszej części swojego wystąpienia  dokonał podsumowania mijającego roku, wymienił wszystkie inwestycje jakie zostały zrobione min.  zakończenie rozbudowy Publicznego Przedszkola w Maciejowicach w ramach której zostało utworzonych 75 nowych miejsc przedszkolnych. Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 1,6 mln zł i został w całości sfinansowany ze środków budżetu gminy.


Zakończenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice – Etap I, w ramach którego w miejscowościach: Antoniówka Świerżowska, Antoniówka Wilczkowska, Oblin, Oblin Grądki, Oblin-Korcunek, Podstolice, Topolin, Domaszew, Przewóz, Maciejowice i Kochów zostało wybudowane 49 km sieci z 332 przyłączami. Koszt inwestycji wyniósł prawie 4,7 mln zł.


Wykonano zostało 2,5 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej za kwotę ponad 1,9 mln zł. Dofinansowanie wynosiło 838 tys. zł. W  Maciejowicach przebudowana została ulica Piramowicza i ul. Sportowa oraz drogi w Strychu, Oronnem i Kochowie. Obecnie trwają prace na drodze dojazdowej do cmentarza we Wróblach -Wargocinie.


Ponadto zakupiono 4 640 ton kruszywa, które rozdysponowano wyrównując i utwardzając drogi gminne . Łączny koszt wyniósł ponad 242 tys. zł.


Dobudowane zostały linie oświetlenia ulicznego w Maciejowicach, Podłężu, Domaszewie, Antoniówce Świerżowskiej i Samogoszczy za łączną kwotę ponad 40 tys. zł.


Zutylizowano 180 ton wyrobów azbestowych z terenu gminy za kwotę ponad 40 tys. zł.


Łączna wartość inwestycji zrealizowanych w 2017 r. wynosi ponad 8,5 mln zł, z czego w tym roku wydatkowano z budżetu prawie 6 mln zł.


Następnie Wójt podziękował za współpracę i pomoc przy realizacji inwestycji. Mówił, że „Wszystkie te zadania nie byłyby możliwe do wykonania bez dobrej atmosfery i zgodnej współpracy ze wszystkimi urzędami, instytucjami, przedsiębiorcami i stowarzyszeniami”, że „bez pracy i pomocy nie byłoby możliwe pokonanie (…) wielu problemów i trudności, które przychodzi (…) rozwiązywać”.


Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński powiedział do zgromadzonych, iż 11 lat kierowania Gminą było dla niego wielka satysfakcją i radością, że była to i jest służba drugiemu człowiekowi.


Na podsumowanie wymienił cały szereg ważnych dla gminy inwestycji, które wykonane zostały przez 11 lat sprawowania urzędu za ponad 48,5 mln. zł. Podziękował  za wsparcie, zrozumienie i życzliwość wszystkim którzy byli z nim w trudnych chwilach. Podziękował swojej żonie, która zawsze stała przy jego boku, wspierając go radą, doświadczeniem, wrażliwością i miłością. Słowa podziękowania skierował również do swoich dzieci.
Następnie Dziekan Dekanatu Łaskarzewskiego ks. Kan. Edmund Szarek odmówił modlitwę która wprowadziła wszystkich w świąteczną atmosferę. Zgromadzeni na sali odśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy” a następnie połamali się opłatkiem – składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne.
Głos zabierali również goście przybyli na uroczystość tj. Pani Stanisława Prządka była Poseł na Sejm RP, Pan Marian Piłka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Pan Piotr Szpunar Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP, którzy złożyli zebranym oraz ich rodzinom najlepsze życzenia świąteczne  i noworoczne.(zdjęcia wykonał Waldemar Jaroń)
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00