Spotkanie w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 801 "Nadwiślanka"

4 kwietnia 2013
      W związku z pogarszającym się  stanem drogi wojewódzkiej 801 tzw. „Nadwiślanki”, Wójtowie Gmin Maciejowice i Wilga oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Stężycy – Pan Jarosław Ptaszek  zorganizowali  w dniu 22.03.2013r. w Maciejowicach,  spotkanie z przedstawicielami Samorządów Województwa Mazowieckiego i Lubelskiego, Mazowieckiego i Lubelskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Posłami na Sejm RP.

 

      W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele samorządów powiatów garwolińskiego,  ryckiego i otwockiego oraz miast i gmin przez które przebiega droga 801.
Byli to:
•    Pani Jolanta Szołno-Koguc – Wojewoda Lubelski,
•    Pan Leszek Ruszczyk  — W-ce Marszałek Województwa Mazowieckiego,
•    Pan  Jacek  Sobczak  – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego,
•    Pan Marek Miesztalski – Skarbnik Województwa Mazowieckiego,
•    Pan Grzegorz Kapusta – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego,
•    Pan Marek Czarnecki — Dyrektor Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,
•    Pan Jarosław Ptaszek — Prezes Towarzystwa Przyjaciół Stężycy,
•    Pan Zbigniew Ostrowski — Dyrektor MZDW w Warszawie,
•    Pan Andrzej Gwozda — Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie,
•    Pan Mariusz Kozera — Z-ca Dyrektora MZDW w Warszawie,
•    Pan Stanisław Pawlak — Kierownik Rejonu Dróg Otwock — Piaseczno,
•    Pan Andrzej Chmielowski — Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach,
•    Pan Grzegorz Lipski — Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego PROMNIK,
•    Pan Marek Chciałowski — Starosta Powiatu Garwolińskiego,
•    Pani Hanna Czerska-Gąsiewska – Przewodnicząca Rady Powiatu Ryckiego,
•    Pani Bogumiła Więckowska — Starosta Powiatu Otwockiego,
•    Pan Marek Banaszek— Z-ca  Burmistrza Miasta Józefów,   
•    Pan Władysław Łokietek — Burmistrz Miasta Karczew,
•    Pan Grażyna Maziarek — Zastępca Burmistrza Miasta Dęblin,
•    Pan Stanisław Wirtek — Wójt Gminy Sobienie Jeziory,
•    Pan Zbigniew Chlaściak — Wójt Gminy Stężyca.

      Z przyczyn służbowych (obrady parlamentarne sejmu) nie wzięli udziału parlamentarzyści. Poinformowali oni poprzez swoich asystentów, bądź przesłali pisma  popierające potrzebę pilnego remontu drogi 801.
             W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele mediów: Program I Polskiego Radia, Dziennik Wschodni, Tygodnik Siedlecki, Zycie Siedleckie, Katolickie Radio Podlasia, Twój Głos.
        Uczestnicy spotkania podkreślali, że droga wojewódzka w szczególności na terenie województwa mazowieckiego jest w katastrofalnym stanie i wymaga przeprowadzenia natychmiastowego remontu kapitalnego.
         Wykonane w m-cu lutym b.r. roboty (wbudowanie 20 ton masy), to roboty doraźne, o czym mówił  Pan Stanisław Pawlak Kierownik Rejonu Drogowego Otwock –Piaseczno.
Przedstawiciele MZDW uważają, że bez natychmiastowego przekazania środków pieniężnych na remont,  będą zmuszeni do zamknięcia drogi 801 ze względu na  bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.  
         Liczny udział przedstawicieli samorządów świadczy, że sprawa remontu  drogi jest absolutnym priorytetem.  Gminy bez dostępu do dobrej drogi, są skazane na porażkę. Bez tej inwestycji praktycznie zostajemy pozbawienia okna na świat i wszelkich możliwości rozwoju, zwiększając bezrobocie i stagnację gospodarczą.
Pan Jarosław Ptaszek,  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Stężycy podkreślił, że droga ta jest kluczowym czynnikiem rozwoju powiatu ryckiego. Przejezdna droga to ułatwienie działalności gospodarczej przedsiębiorstwom, wzrost ruchu turystycznego, który z roku na rok jest coraz większy a związany jest z atrakcyjnością terenów oraz takich miejscowości jak Wilga, Kazimierz Dolny, Nałęczów.
         W trakcie dyskusji przedstawiciele gmin zwracali   uwagę, że jest obojętne  z której strony rozpoczęta będzie  przebudowa drogi, najważniejsze jest aby ja rozpocząć i przejść z etapu projektowania do etapu realizacji.
          Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich Pan Jacek Sobczak i Pan Leszek Ruszczyk również widzą pilną potrzebę jej modernizacji lecz problem leży w braku pieniędzy. Pan Marek Masztalski Skarbnik Województwa Mazowieckiego nie widzi w budżecie na 2013r. pełnej kwoty na jej przebudowę (ok. 240mln zł), lecz coroczny strumień pieniędzy na tę drogę pozwoli na wykonanie jej etapami.
Uczestnicy spotkania, mając na uwadze międzyregionalny charakter drogi, uzgodnili, że następne spotkanie  zorganizowane będzie  na przełomie maja i czerwca b.r..

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00