Spotkanie wigilijne 2013

20 grudnia 2013
   18 grudnia 2013r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach wspólnym śpiewem kolęd rozpoczęło się spotkanie wigilijne, gdzie jak co roku na zaproszenie Wójta Gminy Maciejowice Pana Sylwestra Dymińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jacka Łoskota oraz Rady Gminy Maciejowice spotkali się pracownicy samorządu gminnego, czcigodni księża, radni powiatu, dyrektorzy szkół, lekarze, nauczyciele, sołtysi, właściciele firm, producenci, rolnicy, handlowcy, policjanci, strażacy, sportowcy, KGW, kapele, zespół dziecięcy „Obereczek”, młodzież, członkowie chóru kościelnego, klubu seniora.

         

   Wójt Gminy powitał również przyjaciół naszej gminy m. in. Parlamentarzystów: Panią Stanisławę Prządka, Pana Grzegorza Woźniaka oraz Pana Krzysztofa Borkowskiego,  Panią Janinę Ewę Orzełowską – Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Krzysztofa Żochowskiego – Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pana Henryka Cicheckiego – Prezesa Polskiego Radia S.A., Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego Pana Stefana Gorę, dr Marka Krześniaka – Prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, którzy w dalszej części spotkania zabrali głos, życząc wszystkim obecnym zdrowych, spokojnych, pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia.

   

   

   

    Ponadto w uroczystości udział wzięli: ks. Kan. Edmund Szarek – Dziekan  Dekanatu Łaskarzewskiego,  Dariusz Sadkowski – Komendant  Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Pan Jan Karwowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Garwolin, Pan Janusz Krawczyk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Garwolinie, Pan Artur Wąsik – Kierownik Komisariatu Policji w Łaskarzewie,  wykonawcy realizowanych inwestycji: Pan Kazimierz Jasiński, Pan Piotr Sereda, Pan Henryk Łagowski oraz Pan Marek Jedut.
„Wasza obecność jest dowodem na to, jak wiele można dokonać, mając oparcie w Państwa postawach i zaangażowaniu. Mam nadzieję, że nadchodzący rok będzie pomyślny, że będziemy sobie nawzajem pomagać i wspólnie budować naszą gminę, że będziemy z niej dumni i będziemy o nią dbać, aby żyło się w niej godnie i w poszanowaniu drugiego człowieka.” – powiedział Wójt Gminy dziękując tym samym za dotychczasową pomoc i pracę.
 Przypomniał nam również inwestycje jakie zostały zrealizowane na terenie gminy:
1. Wykonano kanalizację sanitarną (2 etapy) – ul. Bankowa i działki oraz ul. Niecała i Kozia
2. Zakończono sieć wodociągową wraz z przyłączami w Bączkach, Podłężu, Samogoszczy
3. Wykonano sieć wodociągową dla miejscowości położonych w południowej części Gminy i przystąpiono do wykonania przyłączy wodociągowych (Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble)
4. Przystąpiono do wykonania projektu wodociągowania pozostałej części gminy
5. Wykonano koncepcję budowy Urzędu Gminy na bazie byłego szpitala i byłej szkoły podstawowej w Maciejowicach
6. Wybudowano szalet publiczny w Maciejowicach a jego oddanie przewiduje się w styczniu 2014r.
7. Rozpoczęto przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Podłężu
8. Rozpoczęto modernizację świetlicy wiejskiej w Domaszewie
9. W trakcie zakończenia jest nowa hala sportowa w Maciejowicach, która zostanie oddana do użytku na przełomie miesiąca stycznia  i lutego 2014r.
10. Odbudowano część drogi wraz z przepustem w miejscowości Kochów
11. Zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych we wsi Oblin i Oblin Grądki poprzez położenie asfaltu
12. Zakupiono tłuczeń i utwardzono drogi gminne
13. Wykonano oświetlenie uliczne (Nowe Kraski, Podwierzbie, Domaszew)
14. Wybudowano plac zabaw w miejscowości Domaszew
15. Odbudowano mogiłę żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1939-1945 znajdującą się na cmentarzu parafialnym w Maciejowicach
16. Zakończono projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Maciejowice, w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy dla 9 jednostek podległych i 38 gospodarstw domowych
17. Rozpoczęto projekt: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Maciejowice – zajęcia będą realizowane w 2014 r.


   Z wielką satysfakcją Pan Sylwester Dymiński poinformował wszystkich, że zadania, które Gmina Maciejowice postawiła sobie rok temu, zostały wykonane w 100%.
   Włodarz Gminy mówił również o planowanych inwestycjach na rok 2014, które służyć będą poprawie życia naszych mieszkańców.
1. Rozpoczniemy budowę sieci wodociągowej Kobylnica-Kochów
2. Zakończymy budowę przyłączy wodociągowych dla miejscowości położonych w południowej części Gminy – etap I
3. Rozpoczniemy budowę pozostałej części sieci kanalizacji w całych Maciejowicach
4. Oddamy do użytku sieć kanalizacyjną na ul. Koziej i Niecałej do 15 I 2014r.
5. Wykonany zostanie projekt wodociągowania pozostałej części gminy wraz z uzyskaniem  pozwolenia na budowę
6. Zakończymy przebudowę budynku OSP w Podłężu
7. Zakończymy modernizację świetlicy wiejskiej w Domaszewie
8. Zmodernizujemy drogi gminne (m.in. ul. Rowek w Maciejowicach, Antoniówka Wilczkowska – Antoniówka Świerżowska, Kobylnica oraz zakupimy tłuczeń)
9. Odbudujemy mogiłę poległych żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej z 1920r. znajdującą się przy Kościele parafialnym w Maciejowicach
10. Zakończymy realizację projektu: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Maciejowice
11. Przy sprzyjających okolicznościach jest możliwość rozpoczęcia budowy Urzędu Gminy

   W trakcie spotkania wigilijnego Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński złożył życzenia urodzinowe i imieninowe Pani Ewie Orzełowskiej, Panu Grzegorzowi Wożniakowi i ks. Bogusławowi Filipiukowi Proboszczowi Parafii Samogoszcz. Bukiety kwiatów i gromkie sto lat dla dostojnych solenizantów i jubilatów odśpiewali uczestnicy gminnej wigilii.

    

   

   Ze Słowem Bożym do zgromadzonych na sali zwrócił się ksiądz Stanisław Marczuk Proboszcz Parafii Maciejowice.
   Na zakończenie spotkania wszyscy zgromadzeni przy wigilijnym stole złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem, który jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości.
   Słuchanie i śpiewanie kolęd wprowadziło zebranych w nastrój świąteczny.

Galeria

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00