Umowa na budowę nowego budynku Urzędu Gminy podpisana!

6 maja 2021

6 maja 2021 r. Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski podpisał umowę na realizację zadania dot. budowy nowego budynku Urzędu Gminy przy ul. Sportowej w Maciejowicach.

Wykonawcą inwestycji w wyniku postępowania przetargowego została firma ADMIEX Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy. Wartość umowy to kwota 7.299.486,27 zł. Inwestycja zgodnie z umową zostanie zrealizowana w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Tak duża kolejna inwestycja w Gminie Maciejowice nie byłaby możliwa gdyby nie pozyskane przez samorząd dofinansowanie ze środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł.

W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięły władze samorządowe Gminy Maciejowice: Wójt Gminy Tomasz Kwiatkowski, Zastępca Wójta Beata Rulak-Fryc, Sekretarz Gminy Sebastian Kieliszek, Skarbnik Gminy Jolanta Jedynak, Prezes Zarządu firmy ADIMEX Adam Kojtych.

Po podpisaniu umowy nastąpiło przekazanie placu budowy Wykonawcy inwestycji. Prace budowlane rozpoczną już w maju 2021 r.

Nowy budynek Urzędu Gminy w Maciejowicach o powierzchni użytkowej 1.113,82 m2 będzie wykonany w technologii pasywnej. W budynku znajdować się będą wszystkie referaty Urzędu Gminy w Maciejowicach, Urząd Stanu Cywilnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz punkt obsługi kasowej.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00