Umowa na rozbudowę kompleksu sportowego w Maciejowicach podpisana!

26 kwietnia 2023
26 kwietnia 2023 r. w Maciejowicach podpisana została umowa na realizację prac budowlanych oraz nadzorów inwestorskich dla inwestycji dot. Rozbudowy infrastruktury sportowej kompleksu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Maciejowicach – etap II. Rozbudowa kompleksu sportowego obejmować będzie przebudowę i rozbudowę istniejących boisk sportowych i bieżni, rozbudowę trybun sportowych, budowę skateparku, wyposażeniu terenu w elementy małej architektury, wykonanie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki, wykonanie nowych nasadzeń roślin, budowę nowoczesnego oświetlenia boisk i oświetlenia parkowego oraz wykonanie nowych boisk trawiastych wraz z nawodnieniem. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest firma RAD-BUD Wiesław Radziejowski z Radomia za kwotę 6.484.220,00 zł. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych kwotą 5.835.798,00 zł, co stanowi 90% kosztów zadania. Wkład własny gminy Maciejowice wynosi 648.422,00 zł. W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli Parlamentarzyści: Pani Maria Koc – Senator RP, Pani Iwona Kurowska – Poseł na Sejm RP, Pan Grzegorz Woźniak – Poseł na Sejm RP, władze samorządowe gminy Maciejowice: Tomasz Kwiatkowski – Wójt Gminy, Beata Rulak-Fryc – Zastępca Wójta, Sebastian Kieliszek – Sekretarz Gminy, Jolanta Jedynak – Skarbnik Gminy, Pani Marta Kujawa – Prezes MKRS „Wisła Maciejowice”, Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, dzieci i młodzież trenująca w klubie sportowym MKRS „Wisła Maciejowice”. Nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt sportowy będzie realizowany w okresie najbliższych 18 miesięcy. Latem tego roku rozpoczną się prace budowlane.
 
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00