Urna z ziemią z Mereczowszczyzny-miejsca urodzenia Tadeusza Kościuszki

3 grudnia 2013
    W dniu 30 listopada 2013r. Muzeum im Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach wzbogaciło swoje zbiory o urnę z ziemią z Mereczowszczyzny – miejsca urodzenia Tadeusza Kościuszki.
    Pani Halina Sugier z oddziału „Mazowsze” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie, która  pobrała ziemię wspólnie z  uczestnikami wyjazdu na Białoruś w dniach 24-27.10. 2013r. oraz umieściła w szklanej urnie, wykonanej w hucie „Niemen” z Brzózówki-przekazała ją razem z Prezesem tego Towarzystwa Panem Mieczysławem Żochowskim Wójtowi Gminy Maciejowice Panu Sylwestrowi Dymińskiemu na „ruczniku”, wykonanym ręcznie przez panie z Muzeum Polesia Białoruskiego oraz Uniwersytetu Poleskiego.
Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński serdecznie podziękował za ten dar oraz w swoim wystąpieniu  przypomniał zasługi Tadeusza Kościuszki dla Narodu Polskiego oraz znaczenie i popularność Naczelnika Insurekcji na świecie. W delegacji z Warszawy byli też obecni przedstawiciele Zespołu Szkół Przymierza Rodzin w Warszawie oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Po tej części uroczystości delegacje złożyły kwiaty i wińce pod pomnikiem a następnie wszyscy udali się do Muzeum, gdzie urnę umieszczono w przygotowanej już wcześniej gablocie.
    Po zwiedzeniu Muzeum, Delegacja z Warszawy udała się autokarem do Krępy oraz Podzamcza, gdzie symbolicznie zapalono znicze a następnie mogła zobaczyć pole ostatniej bitwy Insurekcji Kościuszkowskiej. Kustosz maciejowickiego muzeum Pan Marek Ziędalski, który też uczestniczył w tym wyjeździe – bardzo ciekawie przedstawiał im znane fakty historyczne dotyczące wydarzeń związanych z tymi miejscami.
Na zakończenie pobytu w Gminie Maciejowice, wszyscy udali się na wspólny obiad do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach.
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00