Uroczystość Otwarcia Kompleksu Boisk Sportowych przy Zespole Szkół w Samogoszczy

27 maja 2013
            25 maja 2013r. odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Samogoszczy. Inwestycja ta została zrealizowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

           W uroczystości wzięli udział: Pan Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Pani Halina Ziędalska przedstawicielka Biura Poselskiego Pani Stanisławy Prządki, Pani Janina Ewa Orzełowska Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego wraz z radnym powiatowym Panem Bogusławem Godulą, Pan Sylwester Dymiński Wójt Gminy Maciejowice, Pan Jacek Łoskot przewodniczący Rady Gminy Maciejowice, Radni Rady Gminy Maciejowice, Ksiądz Bogusław Filipiuk Proboszcz Parafii Samogoszcz, Ks. Grzegorz Cholewa Proboszcz Parafii Wróble – Wargocin, Pan Marek Niezgoda Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie, Dyrektorzy Placówek Oświatowych, GOK-u, GOPS-u w Maciejowicach, Pan Stanisław Olechowski Prezes Gminny OSP, sołtysi z obwodu szkoły w Samogoszczy, sołtysi  z Tarnowa, Rudy Tarnowskiej oraz mieszkańcy Samogoszczy i okolic.
             Pierwsza część oficjalnego otwarcia obiektów sportowych odbyła się na nowo powstałym boisku. Pani Mariola Jakubczak Dyrektor Zespołu Szkół w Samogoszczy przywitała wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów, rodziców, mieszkańców Samogoszczy i okolicznych wsi.

         Następnie uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Grzegorz Woźniak, Pani Halina Ziędalska, Pani Janina Ewa Orzełowska,  Pan Marek Chciałowski, Pan Sylwester Dymiński, Pan Jacek Łoskot, Pan Adam Gliwka, Ksiądz Bogusław Filipiuk, Pan Stanisław Pielak, przedstawicielka społeczności uczniowskiej Sylwia Brojek. Po wspólnej  modlitwie Ksiądz Proboszcz poświęcił nowy obiekt sportowy.

              Na drugą część uroczystości Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich przybyłych do sali gimnastycznej Zespołu Szkół, gdzie jako pierwszy głos zabrał Pan Sylwester Dymiński Wójt Gminy  Maciejowice, który przybliżył historię powstania kompleksu boisk oraz dokonał podsumowania inwestycji, począwszy od idei powstania obiektu, aż po oddanie go do użytku. Wartość inwestycji to kwota ok. 920 tys. zł .Realizację przedsięwzięcia dofinansował Urząd Marszałkowski w kwocie 500tys. zł. Pozostała kwota to środki własne gminy. Dodał, że dotychczasowe osiągnięcia sportowe dobrze rokują w przyszłości, a oddane obiekty pomogą w pełni wykorzystać ambicje sportowe uczniów. 

               Następnie słowa uznania wyrazili: Pan Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Pani Halina Ziędalska przedstawicielka Biura Poselskiego Pani Stanisławy Prządki, Pani Janina Ewa Orzełowska Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Marek Chciałowski Starosta Powiatu Garwolińskiego, Pan Bogusław Godula Radny Powiatu Garwolińskiego, Pan Marek Grzebalski Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Zespołu Szkół wraz Panem Adamem Gliwką. W wystąpieniach zwrócono uwagę na ogromną wartość idei wybudowania  obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Samogoszczy, który będzie służył  uczniom osiągającym bardzo wysokie wyniki w zawodach sportowych na różnych szczeblach rywalizacji oraz całej społeczności wiejskiej. Wszyscy zabierający głos zgodnie podkreślali ogromną rolę Wójta Gminy Pana Sylwestra Dymińskiego w realizację przedsięwzięcia, który swoim zaangażowaniem i determinacją w działaniu zasłużył na słowa uznania i serdeczne podziękowania. Także słowa podziękowania za odważne decyzje usłyszeli radni gminy na czele z przewodniczącym Panem Jackiem Łoskotem. Przybyli goście przekazali również społeczności szkolnej  piłki do gry w piłkę nożną, siatkówkę i  koszykówkę.

              W geście wdzięczności Dyrekcja Zespołu Szkół wręczyła Dyplomy Podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu, w skład którego wchodzą: wielofunkcyjne boisko z syntetyczną nawierzchnią (kort tenisowy, boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną) oraz boisko trawiaste, bieżnia, skocznia w dal, trybuny i wiaty dla zawodników.
            Kolejnym punktem programu była część artystyczna pt. „Familiada Sportowa” przygotowana przez uczniów i nauczycieli zespołu Szkół w Samogoszczy, w której można było usłyszeć o najlepszych sportowcach szkoły, ich osiągnięciach, zobaczyć popisowe pokazy gimnastyczne i wokalne, układy taneczne oraz kabaretowe sceny o tematyce sportowej.
          Zwieńczeniem otwarcia nowych boisk był mecz inauguracyjny młodych drużyn piłkarskich Wisły Maciejowice i Mazura Karczew oraz  festyn rodzinny zorganizowany wspólnie z GOK-iem w Maciejowicach połączony z wieloma atrakcjami: loterią fantową, kiermaszem prac uczniowskich, konkursami dla najmłodszych oraz akustycznym koncertem zespołu CEGŁA. Rodzice serwowali wszystkim przybyłym kiełbaski, bigos, ciasto i napoje. Piknik zakończył się zabawą taneczną przy muzyce zespołu ATEST.

Zapraszamy do galerii

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00